Algen-outfits: Fondsbijdrage 2023 |


Over deze Generator

Algen-outfits: Fondsbijdrage 2023

Het project van Raoumi Nadine Feida El Shoura en Lea Farina Sprenger omvat zowel onderzoek en experimenten als een presentatie (en documentatie). Er zijn reeds algen-outfits gecreëerd in een eerdere onderzoeksfase. Het doel is nu om dit door te ontwikkelen en te delen met geïnteresseerden. Tijdens de MakerFairTwente (mei '23) zijn bezoekers geïntroduceerd in circulaire materialen en kregen zij uitleg over de voorafgaande onderzoeksfase. Vervolgens mochten zij zelf aan de slag door zelf 1 of 2 materialen te maken, die zij aan het eind van de dag mee naar huis konden nemen. 

De adviescommissie vond de aanvraag voor het programma “algen-outfits” vernieuwend en inspirerend. De inzet van de bijdrage voor de expositie heeft een sterker portfolio en project kunnen ondersteunen.

Dit project is ondersteund vanuit de activiteitenregeling Generators Fonds.

Informatie


Algen-outfits: Fondsbijdrage 2023


Open deze route in je routeplanner
Mastodon