Co-productie met partners:
Maakplaatsen, generators, MMM & @home

| GENERATORS FONDS |


Over deze Generator

| GENERATORS FONDS

Generators Fonds

Generators zijn underground cultuurmakers die actief zijn in het veld van creativiteit, technologie en innovatie. Het zijn makers die niet persé een groot publiek trekken, maar die wél relevant zijn voor het profiel en de dynamiek van Twente. Generators zetten Twente neer als innovatieve maakregio met culturele broedplaatsen en een alternatieve underground scene. De georganiseerde events en activiteiten - bv. op het gebied van creatieve technologie, game-design, dance, electronic music en avant-garde kunst - spreken tot de verbeelding en dragen bij aan het discours.

Generators zijn uniek van zichzelf en hebben een autonome waarde, maar ze zijn ook van belang voor het behoud van talent in Twente. Het onderzoek ‘Keeping Talent in Twente’ van de Universiteit Twente, laat zien dat juist deze diverse en veelal interculturele activiteiten van groot belang zijn voor het aantrekken en behouden van talent. Keeping Talent constateert dat er nog te weinig van dit soort activiteiten worden georganiseerd en dat ze onvoldoende zichtbaar zijn. Middels Generators kan de verbinding gelegd worden tussen al deze initiatieven én kunnen ze zichtbaarder worden. Daarmee kun je techneuten naar de regio trekken, of hen enthousiasmeren te blijven in plaats van naar het Westen te vertrekken.

GENERATORS FONDS
Generators zijn enigszins ongrijpbaar binnen het culturele speelveld. Ze organiseren culturele events, maar veel vaker events die niet goed te plaatsen zijn binnen een segment of discipline. Ze leggen verbindingen tussen verschillende disciplines, zoals de technologie, community of uitgaanscultuur. Initiatieven worden georganiseerd in steeds wisselend verband van rechtspersonen en natuurlijke personen. De events zijn veelal experimenteel en de outcome is niet altijd op voorhand vast te leggen. Generators hebben het daarom financieel vaak moeilijk. Fondsen zijn veelal gekoppeld aan een specifieke discipline, zijn alleen toegankelijk voor formele organisaties en over het algemeen moet vooraf worden aangegeven wat het resultaat zal zijn. Het is daarom belangrijk om een nieuwe geldstroom te initiëren die ‘seedcapital’ genereert voor de Generators. Geld waarmee jonge creatieven een springplank krijgen, maar ook geld om mee te kunnen experimenteren en ontwikkelen binnen een lerende gemeenschap.

De wens is om jaarlijks 30 bedrijven te vinden die ieder € 1000 (of een veelvoud daarvan) willen investeren in het Generators Fonds. Vanuit dit fonds worden kleine bedragen tussen de € 500 en € 2000 uitgekeerd aan initiatieven van Generators.

WHAT’S IN IT FOR ME
Een donatie aan het Generators Fonds draagt bij aan het ontwikkelen en in stand houden van een diverse en innovatieve underground cultuur in Twente. Het fonds legt de verbinding tussen bedrijfsleven en cultuur, tussen creativiteit en techniek. Dit netwerk van creatieven en bedrijfsleven kan actief worden ingezet om talenten en young professionals voor onze regio te interesseren, dan wel te binden en te behouden. Medewerkers van de participerende bedrijven krijgen de kans om als ‘insider’ kennis te maken met de Generators; denk aan VIP-rondleidingen, persoonlijke ontmoetingen met Generators en mee-eten met de crew tijdens events. Ook kan een bedrijf een Generator inzetten binnen het eigen bedrijf, bv. als DJ op een personeelsavond, voor een reflectiegesprek op de eigen organisatie of tijdens een creatieve, technologische en innovatieve workshop voor medewerkers. Daarnaast ontvangt een participerend bedrijf het Generator-keurmerk en worden ze vermeld op de website en in communicatie uitingen (indien gewenst).

Twente heeft veel te winnen bij de oprichting van het Generators Fonds. Doet u of uw bedrijf mee? Kijk voor de fiscale voordelen op: STEUN TETEM

Aanvullende informatie en aanmelden kan via Mariëlle Meijerink: Maakplaatsen@tetem.nl

Informatie