Co-productie met partners:
Maakplaatsen, generators, MMM & @home

Nieuwe Twentse Kunst (NTK) |


Over deze Generator

Nieuwe Twentse Kunst (NTK)

Stichting Nieuwe Twentse Kunst

Stichting Nieuwe Twentse Kunst is een kunstenaarsinitiatief dat is opgericht in 1997 in Enschede. Sinds 2005 opereert NTK vanuit Almelo waar het bestuur zich ten doel stelde jaarlijks een mediakunstfestival in Almelo te organiseren onder de naam MAFF (Media Art Flow Festival). NTK richt zich sinds haar oprichting op het presenteren van hedendaagse kunstvormen en initieert daarnaast ook eigen projecten. Soms hebben deze een korte duur, maar er zijn ook langlopende projecten zoals het presenteren van beeldende kunst in het Kunst-Torentje in Almelo. Verder ondersteunt NTK culturele ondernemers bij het opzetten van vernieuwende activiteiten. 

Nieuwe Twentse Kunst wil een breed publiek in contact brengen met hedendaagse en nieuwe vormen van kunst. NTK doet dit door actief naar buiten te treden en exposities en manifestaties te organiseren in Oost Nederland. Ook buiten de regio maakt NTK zich sterk voor het bevorderen van uitwisseling, zo stimuleren ze de samenwerking tussen en met kunstenaars en cultuurmakers in de Euregio. 

Informatie