Nieuwe Twentse Kunst (NTK) |


Over deze Generator

Nieuwe Twentse Kunst (NTK)

De stichting Nieuwe Twentse Kunst is een presentatieplatform voor professionele kunstvormen gevestigd in Almelo.

De stichting wil een breed publiek in contact brengen met hedendaagse en nieuwe vormen van kunst. NTK doet dit onder andere door naar buiten te treden en exposities en manifestaties te organiseren. Deze kunnen op verschillende locaties plaatsvinden in de oostelijke regio van Nederland. Het beleid van de stichting NTK is gericht op het presenteren van hedendaagse vernieuwende kunstvormen.

De stichting NTK is opgericht op 14 januari 1997 in Enschede. In 2005 verhuisde de NTK naar Almelo waar in 2006 een nieuw bestuur werd benoemd. Dit bestuur had zich ten doel gesteld een jaarlijks mediakunstfestival in Almelo te organiseren onder de naam MAFF (Media Art Flow Festival). MAFF is tot en met 2016 als festival georganiseerd in Almelo. Vanaf 2008 breidt de NTK haar activiteiten verder uit, zo werd in datzelfde jaar ook onder andere een theaterproductie gerealiseerd.

Vanaf begin 2014 presenteert de stichting NTK beeldende kunst in één van de mooiste expositieruimtes in de openbare ruimte van Nederland, namelijk het Kunst-Torentje in Almelo. Eind 2015 heeft de NTK een visie ontwikkeld en een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit heeft geresulteerd in de uitvoering van onder andere “Art Flow Events” in 2017. Eind 2018 heeft de NTK een nieuwe bestuursvorm aangenomen. Deze bestuursvorm heeft het Raad-van-Toezicht-model. Vanaf 2019 continueert de NTK langdurende projecten in combinatie met kortdurende projecten.

Informatie