Governance

Tetem is een stichting en heeft een directeur en een Raad van Toezicht. De organisatie volgt de Governance Code Cultuur. Zo zorgen we dat de organisatie bijdraagt aan een gezonde cultuursector en bewaken we de continuïteit van de organisatie. Good governance is niet mogelijk zonder diversiteit en inclusie. Diversiteit speelt daarom een rol in het wervingstraject van medewerkers en Raad van Toezicht leden, bij het selecteren van partners en bij programmatische keuzen. Er is aandacht voor de wijze waarop we met verschillen omgaan. We willen een organisatie en programma neerzetten waarin medewerkers, makers, partners en publiek zich veilig en gerespecteerd voelen. Eens per jaar doen we de Scan Diversiteit en Inclusie zodat we ons bewust blijven van blinde vlekken en hier op een positieve manier aan kunnen werken. Omdat we fair pay normaal vinden werken we met marktconforme arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in loondienst en ZZP-ers, is er een vergoeding voor vrijwilligers en hanteren we de door het Mondriaan Fonds opgestelde richtlijnen voor vergoedingen aan makers.

Directie en Raad van Toezicht
Sinds de oprichting is Wilja Jurg directeur van Tetem. Voor de Raad van Toezicht leden geldt een zittingsperiode van 4 jaar, waarbij leden één keer herbenoemd kunnen worden en de voorzitter twee keer. De functies zijn onbezoldigd. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit:

  • Frank Kresin – voorzitter, 2e zittingsperiode eindigt april 2024 (Decaan Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie Hogeschool van Amsterdam, voorzitter bestuur We Make The City, bestuurslid ARIAS,  lid Strategisch Adviescollege Hoger Technisch en Natuurwetenschappelijk Onderwijs en lid van de Raad van Toezicht van V2_.)
  • Symone de Bruin – algemeen lid, 2e zittingsperiode eindigt december 2024 (Concerndirecteur Ruimte & Economie gemeente Apeldoorn, lid Raad van Toezicht Geonovum, secretaris Landelijk Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling, voorzitter Taskforce Implementatie Omgevingswet VNG en voorzitter landelijk netwerkoverleg gebruikers Digitaal Stelsel Omgevingswet)
  • Gerjan Bremmer - algemeen lid, 1e zittingsperiode eindigt januari 2024 (Directeur eigenaar van Get a Link en G.J. Bremmer Beheer BV, mede-eigenaar van mental-coaching.com en investeerder, mede-eigenaar van het Ministerie van Inzetbaarheid, Partner bij YPD)
  • Patricia Reyes – algemeen lid, 1e zittingsperiode eindigt juni 2025 (PhD-kandidaat in Philosophy of Technology aan de Universiteit Twente, onderzoeker in de Ethics of Socially Disruptive Technologies (ESDiT) Consortium en voorzitter van het bestuur van Tankstation Cultureel Vulpunt)
  • Nishant Shah - algemeen lid, 1e zittingsperiode eindigt juni 2025 (Professor of Global Media aan The Chinese University of Hong Kong en directeur van The Digital Narratives Studio. Zijn nevenfuncties zijn o.a.: Faculty Associate  Berkman-Klein Centre for Internet & Society op Harvard University USA, Advisory Board Oyoun Culture House in Berlijn, kennispartner bij Oxfam in Nederland, kennispartner Digital Asia Hub in Hong Kong/Singapore, kennispartner CREA New York/ New Delhi, onderzoeksmentor Association of Progressive Communication in Colombo/Londen)
Mastodon