Happy Eating

Publiceerdatum: 22 januari 2020

We buigen ons hoofd over de manier waarop we onze aarde leefbaar kunnen houden en de wereldbewoners van voldoende en duurzaam voedsel kunnen voorzien. Daarbij worden we dagelijks overspoeld met berichten over gezonde voeding, alternatieve producten voor onze vleesconsumptie en de manier waarop we omgaan met onze aarde. Ik vraag mij steeds vaker af of er in 2050 nog wel genoeg voedsel is om de wereld te voeden en maak mij zorgen over onze slechte eetgewoontes die een explosieve toename van aandoeningen als obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes veroorzaken. Deze ziektes hebben een enorme impact op het leven van mensen en drukken zwaar op de kosten van de gezondheidszorg.

Ik ben gevraagd om voor het Maker Festival Twente een activiteitenprogramma te organiseren voor de Maakplaatsen in de 14 Twentse gemeenten. Om bovengenoemde vraagstukken dichter bij de burger te brengen heb ik de focus gelegd op de manier waarop technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de uitdagingen in de voedings- en gezondheidsindustrie. Hierin werk ik nauw samen met culturele partners uit de regio.

Gezonder eten door interactieve technologie
Het probleem is dat veel mensen wel het belang inzien van gezond eten en het zelf ook echt willen doen, maar dat het ze desondanks toch niet lukt. Een positieve en stimulerende aanpak die de gezonde keus aantrekkelijker maakt, heeft veel meer kans van slagen dan het waarschuwende opgeheven vingertje of onheilsboodschappen over ongezond eten.

Janet van den Boer - onderzoeker Voeding en eHealth aan de Universiteit Twente - zal ons op 11, 12 en 13 februari laten ervaren dat de grootste uitdaging niet ligt in wat je moet eten, maar hoe je door Happy Eating en interactieve technologie ervoor kunt zorgen dat je gezonder gaat eten. Volgens Janet een van de grootste uitdagingen op gezondheidsgebied.

Verderop geven we tijdens een event in de 3e week van april meer inzicht in wat technologische ontwikkelingen in de voedingsindustrie nu precies betekenen voor bedrijven in de regio. Met twee bedrijven gaan we op zoek naar het antwoord op: Hoe ziet ons eten er in 2050 uit?

Fundament voor de toekomst
Naast de organisatie van de events bij de Twentse Maakplaatsen, maak ik ook verbinding met bedrijven en kennisinstellingen voor andere activiteiten binnen de programmapijlers van Tetem. Zo kunnen creatieve, technologische en innovatieve bedrijven zich tijdens het Maker Festival Twente - en het daaraan gekoppelde onderwijsprogramma - presenteren als maakbedrijf. Ook hier komen onderwerpen als voedseltechnologie en de effecten van klimaatverandering op ons ecosysteem aan bod. Tijdens het festival kunnen bezoekers op de Food & Maker Market zélf ervaren welke technologische mogelijkheden er zijn om gezonde keuzes te maken en hoe je je eetbeleving kunt verhogen.

Ik vind het geweldig om als programmamedewerker een bijdrage te kunnen leveren aan het in beeld brengen van het beroepsperspectief van jongeren in technologische beroepen. Zo ben ik op dit moment in gesprek met Waterschap Vechtstromen. Zij willen graag tijdens de Play & Learn dagen (het onderwijsprogramma voorafgaand aan het MFT) leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs laten ervaren wat een waterschap precies is en welke werkzaamheden zij dagelijks uitvoeren.

Door al deze activiteiten raken jongeren geïnspireerd om de Twentse Maakindustrie van de toekomst vorm te geven. En daar mogen we best trots op zijn!

~ Wencke Steggink – programmamedewerker Maker Festival Twente en Twentse Maakplaatsen.

Vorige blogs

Twenty Twenty

Twenty twenty, een nieuw decennium, het getal klinkt bijna magisch. De drive om nieuwe uitdagingen op te pakken, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en nieuwe ontdekkingen te doen wordt er als vanzelf door ingegeven. Dat komt goed uit, want er staan veel dingen te gebeuren het komende jaar! Allereerst is er de verbouwing van het buurpand dat Tetem afgelopen zomer […]

De kracht van het ambacht

In de digitale wereld van de 21ste eeuw worden we overspoeld door een kakofonie van beelden. Maar weinig blijft hangen. De razendsnelle beeldcommunicatie veroorzaakt een soort beeldblindheid. We zien, maar we kijken nauwelijks. We ervaren op het moment zelf, maar implementeren die ervaring niet in ons leven. Daar ligt een kans voor de beeldende kunst en vooral voor de kunstenaars […]
Mastodon