Het Mobiele Lab

Publiceerdatum: 30 oktober 2020

Van 12 t/m 23 oktober stond het Mobiele Lab in jongerencentrum Future in Westerhaar, gemeente Twenterand. De plaatsing was een groot succes. Verschillende domeinen werkten samen - de Bibliotheek, ZorgSaam Twenterand en Tetem - en wisten elkaar te versterken. Future gonsde van de activiteiten, verschillende doelgroepen ontmoetten elkaar en het was een en al maakcultuur en technologie wat de klok sloeg.

Kiezen eigen leerpad
Het is onze droom dat elk kind en elke jongere de mogelijkheden krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen en zijn/haar weg weet te vinden op het gebied van maakcultuur en technologie. Ongeacht achtergrond, opleidingsniveau, sociaal economische status of woonplaats. We willen dat kinderen en jongeren de mogelijke leerpaden en leerkansen om zich heen kunnen zien. Want alleen dan kunnen ze - op basis van hun eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie - kiezen waar, wanneer en hoe ze willen leren.

Met het Mobiele Lab willen we een vervolgstap maken in het realiseren van onze droom. We werken al ruim twee jaar intensief samen met de bibliotheken in de 14 Twentse gemeenten en hebben in gezamenlijkheid het Maakplaatsen programma ontwikkeld. Door vanuit de lokaal georiënteerde Maakplaats een verbinding te leggen met het sociale domein, ontstaat een interdisciplinaire samenwerking waarin we kinderen en jongeren nieuwe kansen en mogelijkheden kunnen bieden.

Samenwerking verschillende domeinen
In de maand voorafgaand aan de plaatsing van het Mobiele Lab in Future zijn zes medewerkers van de Bibliotheek en ZorgSaam Twenterand sámen getraind en hebben zich verschillende maaktechnieken eigen gemaakt. De meerwaarde van het Mobiele Lab is dat verschillende domeinen samenwerken en elkaar versterken. Wederzijds worden nieuwe doelgroepen bereikt; vaste bezoekers van het programma van het jeugd- en jongerenwerk zien wat de activiteiten in de bibliotheek hen kunnen bieden en vaste bezoekers van de bibliotheek zien wat het jeugd- en jongerenwerk voor hen kan betekenen. Beide groepen krijgen een beeld over wat technologie en maakcultuur kan betekenen voor de eigen talentontwikkeling.

Ook inhoudelijk biedt de samenwerking nieuwe kansen. In het project werken partners in gezamenlijkheid in het Mobiele Lab, ieder vanuit eigen kwaliteiten. De medewerkers van ZorgSaam Twenterand hadden veel ervaring met de doelgroepen waarmee werd gewerkt en kenden een groot deel van de jongeren. Medewerkers van de Bibliotheek konden het gesprek aangaan over wat technologie betekent in de samenleving en de kennis van de jongeren vergrootten. Vanuit Tetem werd zorggedragen voor artistieke input en ontwerp kwaliteit. Binnen de programmering waren ook verschillende relaties gelegd met amateurverenigingen en het onderwijs. Een deel van de programmering moest geannuleerd worden vanwege landelijke Corona maatregelen, maar daar waar het programma door kon gaan was het dynamisch en inspirerend.

Zelf was ik op 19 oktober in het Lab. Ik heb genoten van de sfeer en het enthousiasme! Die middag zijn er ook filmopnamen gemaakt voor Toon je Kunst Twenterand. Zodra het filmpje af is zullen we het met jullie delen via social media.

Ik ervaar het als heel waardevol dat we vanuit Tetem op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de lokale culturele structuur. En dat we nog een stapje verder gaan. In gezamenlijkheid ontwikkelen we een leerecosysteem waarin kinderen en jongeren hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen!

~ Wilja Jurg – directeur Tetem

Fotograaf: Jeroen Fransen

Vorige blogs

Ogentroost

We dronken een cola op het terras en de tranen bleven maar over de wangen van mijn vriendin lopen. Ze schaamde zich en toch kon ze niet stoppen met huilen. Terwijl ik probeerde haar te troosten vroeg ik mij af waar al die ongewenste tranen vandaan kwamen. Het verbaasde me hoe weinig ik eigenlijk wist over huilen. Waar worden tranen […]

Man and Machine – Learning in the digital society

In oktober 2019 ben ik samen met tien studenten van de Universiteit Twente gaan werken aan een onderzoeksproject: Man and Machine: Learning in the Digital Society. Vijf studenten doen de bachelor opleiding aan de ATLAS University College Twente, de andere vijf zijn filosofie studenten in de master opleiding PSTS (Philosophy of Science, Technology and Society) aan de Universiteit Twente. Zelf […]