IP vakblad: LIMA kondigt Digital Care-project aan voor conservering digitale kunst

Publiceerdatum: 10 maart, 2023

Op 17 maart gaat tijdens LIMA’s symposium Transformation Digital Art 2023 het project Digital Care van start, dat is ontwikkeld om antwoorden te zoeken op vragen over conservering en presentatie van digitale kunst. Met Digital Care worden digitale kunstwerken via een open proces gepresenteerd. Van maart tot oktober 2023 zullen iconische werken, waaronder The Living (1997-1998) van Debra Solomon, Ideofoon (1970-2013) van Dick Raaijmakers en Institute of Artificial Art (1990-present) van Remko Scha worden getoond en bevraagd op verschillende locaties in het land. In gesprek met kunstenaars, wetenschappers, producenten, technici en het publiek zal worden onderzocht wat het betekent om deze werken vandaag de dag te presenteren en toegankelijk te houden voor toekomstige generaties. Digital Care is ontwikkeld om antwoorden te zoeken op vragen over conservering en presentatie van digitale kunst in samenwerking met de partners iii, Sonic Acts,V2_, Creative Coding Utrecht, Koninklijk Conservatorium, MU, TETEM en AKI ArtEZ. Bij dit proces zullen zo veel mogelijk experts en geïnteresseerden worden betrokken. Digital Care moet ook de samenwerking bevorderen met culturele instellingen waar de werken ooit zijn gemaakt of die een relatie hebben met een van de werken.

Klik hier voor het volledige artikel.

Laatste in de media

Stimuleringsfonds: Interview met Wilja Jurg en Paula Hulleman over het programma ‘Maakroute Twente’

Met de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2023 veertien platforms die zich richten op talentontwikkeling van jongeren. Eén van de geselecteerde aanvragers is Tetem in Enschede, dat met Maakroute Twente de jeugd in de regio uitdaagt om te onderzoeken wat maak- en digitale cultuur en digital storytelling voor hen kunnen betekenen. Centrale vraag in het traject: waar […]