In het kort

Tetem vertelt met haar brede programmering het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is en voegt vanuit programmalijnen context en betekenisgeving toe. We opereren in het brede veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. In de programmering staat het verbinden en verbeelden vanuit de inhoud centraal. We zijn betrokken bij de wereld van nu en werken samen met makers, partners en publiek aan actuele maatschappelijke vraagstukken.

Binnen Tetem werken vier teams aan de programmering:

  • Ons Talent en Publieks-team ondersteunt makers in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en helpt publiek zich een mening te vormen, een positie te bepalen en uiteindelijk een weg te vinden binnen de in verandering zijnde samenleving.
  • Ons Educatie en Platform-team werkt samen met partners uit onderwijs, welzijn en cultuur en helpt jonge mensen uit heel Twente de mogelijke leerpaden en leerkansen om zich heen te zien; zodat zij ruimte krijgen om op basis van hun eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie te kiezen waar, wanneer en hoe ze willen leren.
  • Ons Lab en Research-team levert een bijdrage aan de ontwikkeling van digitale cultuur en maakcultuur en ondersteunt partners om nieuwe kennis en ontwikkelingen in Twente te implementeren.
  • Ons Ontvangst en Office-team ondersteunt het inhoudelijke programma en is host van onze ontmoetingsruimte, waar verschillende publieken zich met elkaar, ons programma en ons team kunnen verbinden.
Mastodon