In het kort

Tetem is een onderzoekend presentatieplatform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers.

Tetem vertelt met haar tentoonstellingen en de brede randprogrammering daaromheen, het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is en voegt vanuit programmalijnen context en betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar e-cultuur een hoofdrol speelt in de programmering. We werken weliswaar vanuit de beeldende kunst maar beperken ons daar niet toe. We opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit andere domeinen. In de volledige programmering staat het verbinden vanuit de inhoud centraal.

Binnen Tetem wordt gewerkt aan vier programma’s:

  • Publiek: Hieronder vallen de tentoonstellingen en events, het Stadsprogramma en het Exploring-Lab. Ze sluiten aan bij de primaire functie van Tetem als presentatie instelling op het gebied van e-cultuur. Tezamen vormen zij de kernprogrammering van Tetem.
  • Talent: Hieronder vallen het Talent & Development Program en de trainingen voor kunstenaars. Centraal staan: ontwikkeling van talent, netwerk en professionalisering, teneinde de kunstenaar te ondersteunen in het ontwikkelen van zijn/haar cultureel ondernemerschap.
  • Educatie: Tetem is trekker binnen het Roombeek Cultuurpark Educatie programma, waarin ook Rijksmuseum Twenthe en de MuseumFabriek participeren. Het educatie aanbod sluit aan bij de tentoonstellingen en is gekoppeld aan scholenbezoek, maar er worden ook programma’s ontwikkeld voor op de scholen.
  • Platform: Hieronder vallen het Maker Festival Twente, de Twentse Maakplaatsen en Generators. Creativiteit, innovatie en technologie staan centraal. Het programma wordt gerealiseerd en uitgevoerd in samenwerking met partners binnen een uitgebreid netwerk van cultuurinstellingen, underground initiatieven, bibliotheken, cultuurhuizen, bedrijven en onderwijs. Tetem is kartrekker en heeft deze taak op zich genomen vanuit haar regiofunctie.