In het kort

Tetem is een onderzoekend presentatieplatform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers.

Tetem vertelt met haar hybride tentoonstellingen en de brede randprogrammering daaromheen, het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is en voegt vanuit programmalijnen context en betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar digitale cultuur een hoofdrol speelt in de programmering. We werken vanuit de beeldende kunst, maar beperken ons daar niet toe. We opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit andere domeinen. In de volledige programmering staat het verbinden vanuit de inhoud centraal.

Binnen Tetem wordt gewerkt aan vier programma’s:

  • Publiek: Hieronder vallen de hybride tentoonstellingen en events, het stadsprogramma en het MaakMeeLab. Ze sluiten aan bij de primaire functie van Tetem als presentatie-instelling op het gebied van digitale cultuur. Tezamen vormen zij de kernprogrammering van Tetem.
  • Talent: Tetem begeleidt makers bij het doen van onderzoek, het verbreden en verdiepen van de beroepspraktijk en het produceren van nieuw werk. Centraal staan: de leervraag van de individuele maker, ontwikkeling van talenten, experimenteren met nieuwe technieken, uitbreiding van het netwerk en professionalisering.
  • Educatie: Tetem is initiator, producent en partner in cultuureducatie projecten. Tetem beschouwt educatie als een kernopdracht. Educatie wordt ontwikkeld vanuit de begrippen: verwonderen, onderzoeken en creëren. Het programma is geïnspireerd door actuele tentoonstellingen, maakcultuur en nieuwe media en richt zich op het leggen van verbindingen tussen kunst, erfgoed, cultuur, onderwijs, wetenschap en technologie.
  • Platform: Hieronder vallen het Maker Festival Twente, de Twentse Maakplaatsen en de Generators. Creativiteit, innovatie en technologie staan centraal. Het programma wordt gerealiseerd en uitgevoerd in samenwerking met partners binnen een uitgebreid netwerk van cultuurinstellingen, underground initiatieven, bibliotheken, cultuurhuizen, bedrijven en het onderwijs. Tetem is kartrekker en heeft deze taak op zich genomen vanuit haar regiofunctie.

Missie & Doelstellingen

Tetem vertelt het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is. Kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen nieuw werk en doen onderzoek in aansluiting op thema’s die een duidelijke link hebben met de actualiteit en de programmalijnen. Tentoonstellingen en verdiepende elementen zoals lezingen, films, artist-talks, kennis- en ontwerp ateliers, symposia en workshops vormen tezamen één geheel en zorgen voor context en betekenisgeving voor zowel publiek als makers.

Tetem helpt betrokken kunstenaars, ontwerpers en publiek zich een mening te vormen, een positie te bepalen en uiteindelijk een weg te vinden binnen de in verandering zijnde samenleving. We zijn een onderzoekend platform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers. Verbinding en verbeelding vormen de leidraad. We betrekken publiek en partners al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van onze programma’s; dialoog, samenwerking en partnerschap staan centraal.

Tetem wil een bijdrage leveren aan de culturele en professionele ontwikkeling van mensen in allerlei stadia van hun leven. Door onze organisatie open te stellen en door het delen van onze kennis en netwerken, dragen we bij aan talentontwikkeling en professionalisering. Door het aanbieden van goed cultuuronderwijs kunnen kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.