In het kort

Tetem is een onderzoekend presentatieplatform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers.

Tetem vertelt met haar hybride tentoonstellingen en de brede randprogrammering daaromheen, het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is en voegt vanuit programmalijnen context en betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar digitale cultuur een hoofdrol speelt in de programmering. We werken vanuit de beeldende kunst, maar beperken ons daar niet toe. We opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit andere domeinen. In de volledige programmering staat het verbinden vanuit de inhoud centraal.

Binnen Tetem wordt gewerkt aan vier programma’s:

  • Publiek: Hieronder vallen de hybride tentoonstellingen en events, het stadsprogramma en het MaakMeeLab. Ze sluiten aan bij de primaire functie van Tetem als presentatie-instelling op het gebied van digitale cultuur. Tezamen vormen zij de kernprogrammering van Tetem.
  • Talent: Tetem begeleidt makers bij het doen van onderzoek, het verbreden en verdiepen van de beroepspraktijk en het produceren van nieuw werk. Centraal staan: de leervraag van de individuele maker, ontwikkeling van talenten, experimenteren met nieuwe technieken, uitbreiding van het netwerk en professionalisering.
  • Educatie: Tetem is initiator, producent en partner in cultuureducatie projecten. Tetem beschouwt educatie als een kernopdracht. Educatie wordt ontwikkeld vanuit de begrippen: verwonderen, onderzoeken en creëren. Het programma is geïnspireerd door actuele tentoonstellingen, maakcultuur en nieuwe media en richt zich op het leggen van verbindingen tussen kunst, erfgoed, cultuur, onderwijs, wetenschap en technologie.
  • Platform: Hieronder vallen het MaakMeeMaand Festival, de Twentse Maakplaatsen en de Generators. Creativiteit, innovatie en technologie staan centraal. Het programma wordt gerealiseerd en uitgevoerd in samenwerking met partners binnen een uitgebreid netwerk van cultuurinstellingen, underground initiatieven, bibliotheken, cultuurhuizen, bedrijven en het onderwijs. Tetem is kartrekker en heeft deze taak op zich genomen vanuit haar regiofunctie.