Jaarverslag

Onze Jaarverslagen geven een beeld van de wijze waarop wij in een bepaalde periode gewerkt hebben aan onze programmering en doelstellingen. In het reguliere jaarverslag is informatie te vinden over het volledige inhoudelijke en financiële jaarprogramma van de organisatie. In het regioverslag is een gedetailleerd verslag opgenomen van het programma dat heeft plaatsgevonden in de 14 Twentse gemeenten.

Tetem Jaarverslag 2023
Tetem Regioverslag 2023
Tetem Jaarverslag 2022
Tetem Regioverslag 2022
Tetem Jaarverslag 2021
Tetem Jaarverslag 2020
ANBI 2022

Mastodon