Lab en Research

Tetem wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van digitale cultuur en maakcultuur en wil nieuwe kennis en ontwikkelingen implementeren in Twente.

Learning Community Lab
Het Learning Community Lab genereert inzicht in de wijze waarop community’s leren en werken en brengt nieuwe werkvormen in de praktijk.

Het Learning Community Lab is vooral gericht op maker-education en de ontwikkeling van de community. In een samenleving die in steeds sterkere mate door technologie wordt gedomineerd, is het belangrijk dat mensen leren hoe ze kritisch en bewust met technologie om kunnen gaan. We onderzoeken hoe een maker-mindset kan helpen bij het ontwikkelen van een actieve, kritische en zelfredzame houding. Mensen worden aangemoedigd om niet alleen te consumeren, maar ook te begrijpen hoe technologie werkt en grip te krijgen op de keuzen die gemaakt kunnen worden. Tetem is onderdeel van de Twentse maker community. We onderzoeken hoe we als onderdeel van een groter ecosysteem tot een gedeeld en gebalanceerd belang tussen verschillende partijen kunnen komen. En hoe we gedeelde hulpbronnen als kennis, technieken en ervaringen zó kunnen inzetten dat publiek en partners er optimaal baat bij hebben.

Het Learning Community Lab ondersteunt professionals bij hun ontwikkeling, zodat zij anderen kunnen helpen zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Samen met experts en professionals uit de cultuursector, het sociale domein, onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen we een eigentijds, spannend en fijnmazig leerecosysteem voor jongeren, volwassenen en professionals uit heel Twente!

Het Learning Community Lab is gevestigd in het Lab van Tetem. Het Lab is uitgerust met de nieuwste digitale en maaktechnologieën zoals 3D (voedsel)printers, lasercutters, borduurmachines, Virtual Reality, Artifical Intelligence, robotica en domotica. Doordeweeks is het Lab geopend voor makers die deelnemen aan ons ontwikkelprogramma en voor professionals. In de weekenden is het Lab geopend voor iedereen met een interesse in maakcultuur.

Research
Het nut en de noodzaak van nieuwe kennisontwikkeling en de behoefte aan onderzoek is met de toenemende verstedelijking, de grondstoffenschaarste en alle veranderingen op het gebied van technologie, klimaat en demografie alleen maar toegenomen. Nieuwe vragen moeten worden gesteld, een kritische stem is belangrijk, evenals het bieden van alternatieve kaders en oplossingen. De onderzoeken waar we aan werken zijn de basis voor onze programmering. Hierbij is sprake van een doorlopende wisselwerking tussen ‘het onderzoek’ en ‘de praktijk/programmering’. In het onderzoeksproject ‘De Tafel van de Regio’ werken we aan het ontwikkelen van een nieuwe democratische werkmethode waarbij publiek actief kan meedenken over de eigen omgeving. We zijn actief partner in PublicSpaces en zetten ons in voor een ‘eerlijker’ internet dat kan functioneren als een online publieke ruimte. En we onderzoeken de impact van het werken en leren in de Maakplaatsen op de ontwikkeling van digitale, creatieve en sociale competenties van jonge mensen en volwassenen.

Het Lab- en Researchprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mastodon