Maakcultuur als onderdeel van de Twentse identiteit

Publiceerdatum: 16 april 2024

Ik ben Liesbeth Jansen en voorzitter van het Comité van Aanbeveling van het Maker Festival Twente. Ik heb veel affiniteit met maken, dus het is voor mij een eer om voorzitter te mogen zijn van het Comité. Eens per jaar komt het Comité van Aanbeveling bij elkaar. We bespreken dan de inhoud van het festival en kijken naar de lange lijnen en onderzoeken hoe we ieder vanuit eigen achtergrond de toekomstige edities van het festival verder kunnen brengen. Vanuit mijn werk voor het Marineterrein Amsterdam is de verbinding met het MFT goed te maken. Bij het Marineterrein houden we ons bezig met de vraag: hoe maak je steden toekomstbestendig? We testen en experimenteren veel met betrekking tot stedelijke uitdagingen, daarbij is maken en leren heel belangrijk. De wereld verandert steeds sneller, door te leren kan je daarop anticiperen. Hetzelfde geldt voor maken, door zélf dingen te kunnen maken word je minder afhankelijk.

Uniek festival
Mijn geschiedenis met het MFT gaat terug naar het begin. Het eerste Maker Festival Twente in 2013 heb ik destijds zelf vanuit BOEI (Linkeroever) georganiseerd in Hengelo, bij de Creatieve Fabriek (nu Hazemeijer Hengelo). Het jaar daarna kon het MFT in Hengelo geen doorgang meer vinden, toen is het festival verhuisd naar Enschede en heeft Tetem het onder haar hoede genomen. Sindsdien is het MFT ieder jaar gegroeid. Anno 2024 staat er een perfect georganiseerd festival met Maakdag Festivals in alle 14 Twentse gemeenten. Het is prachtig te zien hoe er samengewerkt wordt met het onderwijs, bedrijfsleven en al die partners in de regio.

Het MFT heeft de afgelopen jaren zowel inhoudelijk als organisatorisch een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Inhoudelijk is de verbinding gemaakt met de lokale leerecosystemen. Die verbinding met de bibliotheken en de speeltuinen is een geweldige manier om maakcultuur te democratiseren, het veel breder te trekken dan het festival alleen en veel meer kinderen en jongeren te bereiken. Medewerkers en vrijwilligers worden door Tetem opgeleid om zélf de activiteiten te kunnen begeleiden. Het is zo belangrijk dat die toegang tot maakcultuur er komt voor iederéén. Daarvoor is het essentieel om ook samen te werken met het MBO, hen te betrekken in vraagstellingen, dat zie ik ook op het Marineterrein.

De samenwerking van het MFT met partners in de gehele regio is echt heel bijzonder en uniek in Nederland. Maken is van oudsher verbonden aan Twente, dus dat appelleert enorm. Het festival past perfect in de zoektocht om daar een nieuwe identiteit aan te verbinden én de interesse voor techniek te stimuleren. Tijdens het festival komen alle leeftijden en achtergronden samen en het zet Twente enorm op de kaart als maakregio. Het MFT brengt programma naar al die gemeenten. Dat is zeker in deze tijd, waarin cultuur steeds meer verschraalt, van grote waarde. Er wordt intensief samengewerkt met de bibliotheken. De kernfuncties van de bibliotheken zijn het toegankelijk maken van informatie, maar ook het toekomstbestendig worden. En daar sluit het MFT heel mooi bij aan. Het MFT heeft bewust een duidelijke focus op de jonge doelgroep. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen ontdekken hoe dingen werken. Tijdens het MFT leren jonge mensen problemen te analyseren, oplossingen te bedenken en andere vaardigheden die niet alleen nuttig zijn in technische vakgebieden, maar ook in andere aspecten van hun leven. In de randprogrammering is aandacht voor een bredere doelgroep want het is essentieel om de groep van 12-18 jaar aangehaakt te houden. Want dat is de leeftijd dat je gaat nadenken over je eigen toekomst, over vervolgopleidingen en werkmogelijkheden.

Oproep aan de kunst en wetenschap
Kunst in combinatie met technologie is een belangrijke manier om grip te krijgen op de wereld. Floris Alkemade, de voormalig Rijksbouwmeester had daar in coronatijd een heel goede analyse over, over hoe kunst kan helpen in de grote transitievraagstukken. ‘Kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers hebben met elkaar gemeen dat ze specialisten zijn in verandering en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Die verbeeldingskracht hebben we nu nodig om de richting te bepalen. We hebben veranderingen nodig die niet door een ziekmakend virus, maar door het gezonde verstand worden ingegeven.’

Het hele MFT draait om verbeeldingskracht en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Daar ontwikkelen jonge mensen de vaardigheden die nodig zijn om grip te krijgen op de wereld. Een festival als het MFT draagt daarmee bij aan de startpositie van de volgende generatie. In de gemeente Enschede wordt de komende maanden een selectie gemaakt voor de meerjaren financiering van festivals en evenementen. Ik hoop voor mijzelf en de volgende generatie dat het Maker Festival Twente gecontinueerd wordt en dat wat in al die jaren met veel visie en volharding is opgebouwd kan worden uitgebouwd. Laten we dit festival koesteren en met z’n allen het belang ervan uitdragen!

~ Blog geschreven door Liesbeth Jansen, Directeur Bureau Marineterrein Amsterdam, Voorzitter Coöperatie Linkeroever

Foto: Start MFT in Hengelo, fotograaf Irma Bruggeman

Vorige blogs

Tetem has joined the eXit, and we are leaving no Twitter crumbs behind

Ever since Tetem joined PublicSpaces coalition in 2020, it has been important that all employees and teams are aware of the steps we will be taking as an institution that has joined an effort to make the internet an even plane for the common good. In a parallel way, we want to keep our audience and community informed of where […]

How working at Tetem is reshaping an employee’s professional mindset

During my induction at Tetem, the director of this development institute called for a meeting to talk to me and my colleague (another inductee at the same time as me) about Tetem’s approach to marketing and decision-making. This meeting sparked my memory of John Mackey’s book Conscious Capitalism. In his book, The Whole Foods ex-CEO and cofounder advocates for a […]
Mastodon