Co-productie met partners:
Maakplaatsen, generators, MMM & @home

Educatief onderwijs  |  

PO en VO

Make-It webinars voor primair en voortgezet onderwijs

Make-It webinars voor primair onderwijs
Elk jaar organiseren wij Maakcarrousels voor de primair onderwijs scholen in heel Twente, voorafgaande en tijdens de MaakMeeMaand. Tijdens een Maakcarrousel volgen 6 klassen (groep 3 t/m 8) een korte maakworkshop op school. Zo maken kinderen kennis met de maakcultuur en leren zij dat er diverse maakactiviteiten plaatsvinden gedurende de MaakMeeMaand in hun eigen gemeente.

Omdat dit jaar de Maakcarrousel in fysieke variant geen doorgang kan vinden vanwege de Coronamaatregelen, hebben wij deze omgebogen naar een digitale variant. In plaats van Maakcarrousels op de scholen gaan we live webinars verzorgen via Zoom. Onze docent zal digitaal verbinding leggen met de klas waar de groepsleerkracht via het digibord de Zoom webinar laat zien aan de kinderen.

Voorafgaande de webinar versturen wij naar de school voor elk deelnemend kind een Make-It kit toe, toegespitst per leeftijdsgroep. Dit is een kitje met techniekmaterialen die niet voorhanden zijn op school. Ook ontvangen de scholen een link naar een voorbereidende les die de groepsleerkracht kan geven voorafgaande de workshop. Met behulp van nog een aantal benodigdheden (aanwezig in de school) kunnen kinderen zo klassikaal via het digibord een live online workshop volgen van onze docent. Dit jaar nemen 120 klassen deel aan deze Make-It live webinars.

Make-It webinars voor voortgezet onderwijs
Elk jaar organiseren wij een Play & Learn dag voor het voortgezet onderwijs in heel Twente, voorafgaande de MaakMeeMaand. Tijdens een Play & Learn dag volgen klassen twee korte maakworkshops bijvoorbeeld Virtual Reality, het programmeren van een robot of het ontwerpen van een zorgtoepassing op locatie. Zo maken leerlingen kennis met de maakcultuur en leren zij dat er diverse maakactiviteiten plaatsvinden gedurende de MaakMeeMaand in hun eigen gemeente.

Omdat dit jaar de Play & Learn dagen in fysieke variant geen doorgang kunnen vinden vanwege de coronamaatregelen, hebben wij deze omgebogen naar een digitale variant. In plaats van Play & Learn dagen gaan we live webinars verzorgen via Zoom. Onze docent zal digitaal verbinding leggen met de klas waar de docent via het digibord de Zoom webinar laat zien of leerlingen vanuit huis zelf kunnen deelnemen.

Voorafgaande de webinar sturen wij naar de school voor elk deelnemende leerling een Make-It kit toe, toegespitst op VO. Dit is een kitje met techniekmaterialen die niet voorhanden zijn op school. Met behulp van nog een aantal benodigdheden (aanwezig in de school- of thuissituatie) kunnen leerlingen zo via het digibord of thuis een live online workshop volgen van onze docent. Dit jaar nemen 10 klassen deel aan deze Make-It live webinars.