Oyfo Techniekmuseum |


Over deze Maakplaats

Oyfo Techniekmuseum

Het techniekmuseum is een interactief museum waar het leuk is om te leren over de onlosmakelijke verbinding en wisselwerking tussen mens, creativiteit en technologie als ook diens invloed op onze samenleving en op onze planeet. Oyfo Techniekmuseum gaat over stoommachines en smartphones, maar ook over robots en kunst. Je ontdekt hoe mens en techniek verweven zijn. De mens als uitvinder wordt verkend. Niet alleen door te kijken, maar vooral door te doen.

Informatie