Maker Festival Twente 2022 in het teken van Futures Literacy

Publiceerdatum: 22 april 2022

Het Maker Festival Twente staat weer voor de deur, gedurende de hele maand mei staan maakactiviteiten en (nieuwe) maaktechnieken in de schijnwerpers in álle 14 Twentse gemeenten! Het MFT werkt aan de ontwikkeling van een betekenisvol programma waarbij kinderen van jongs af aan, op meerdere momenten en in verschillende situaties in aanrakingen komen met MaakCultuur!

Als organisatie hebben we de afgelopen periode duidelijke keuzen gemaakt. We willen ons publiek zoveel mogelijk ontmoeten in de eigen omgeving, hetzelfde geldt voor onze partners. Vanuit deze wens, en onder invloed van de coronamaatregelen, zijn we de afgelopen twee jaren geëvolueerd naar een gedecentraliseerd festival; een festival met meerdere uitvoermomenten op verschillende locaties in álle Twentse gemeenten. Op deze manier zetten we heel Twente als maakregio op de kaart én kunnen we de deelnemers aan het festival - publiek, bedrijven, makers - voor langere tijd aan elkaar verbinden. Zo wordt het MFT méér dan een leuke cultuurontmoeting of kennismaking met nieuwe technologieën. Geïnteresseerd publiek kan zich verbinden aan lokale partijen die, al dan niet samen met ons, opvolging kunnen geven aan een verdere ontwikkeling.

Om het MFT goed in te bedden in de lokale samenleving heeft in de afgelopen periode een breed randprogramma plaatsgevonden. Er zijn in totaal 24 MaakCarrousels uitgevoerd, waarbij basisschoolleerlingen in alle Twentse gemeenten kennis hebben gemaakt met verschillende maaktechnieken en maakbedrijven. Samen met leerlingen uit het VO en met MBO en HBO studenten heeft een uitdagend programma plaatsgevonden van workshops, brainstorms en rollenspellen. De output van deze activiteiten is terug te vinden in de expositie Gen C: Children of 2050. In samenwerking met de Stichting Enschedese Speeltuinen is een doorlopend activiteitenprogramma ontwikkeld zodat kinderen in de eigen omgeving de eerste stappen kunnen zetten op het gebied van MaakCultuur.

Leerecosystemen
Nu staan we aan de vooravond van het MFT, met gelukkig weer een overwegend fysieke programmering. In bibliotheken, cultuurhuizen, musea en schouwburgen maar natuurlijk ook in Tetem zal van alles te doen en te beleven zijn! We hebben het maken verbonden aan andere disciplines zodat deelnemers van verschillende achtergronden makkelijker kunnen instromen. Met de nieuwe opzet van het MFT zetten we een vervolgstap in de realisatie van lokale leerecosystemen, systemen waarbinnen iedere persoon in Twente de kans krijgt om zich in de eigen omgeving te ontwikkelen tot een creatieve, kritische volwassene die klaar is voor de uitdagingen van de 21e eeuw! Partners zijn enthousiast en ontpoppen zich als lokale ambassadeurs. We zien dat deelnemers steeds meer initiatief nemen, meer lef tonen en trots zijn op eigen ontwikkeling en resultaten. Dit alles stemt ons bijzonder positief!

Thema van het MFT is dit jaar Futures Literacy, tevens een van de programmalijnen van Tetem.
Het is een urgent thema en gaat over het leren omgaan met onzekerheden, een opgave waar met name jonge mensen voor staan. Er is niet langer maar één toekomstbeeld. Er zijn heel veel onzekerheden en daardoor zijn er meerdere toekomstbeelden. Tetem werkt aan het leren omgaan met deze onzekerheid, het vergroten van het adaptief vermogen en het ontwikkelen van veerkracht. MaakCultuur is daarin heel belangrijk omdat dit jongeren handvatten biedt om zichzelf te ontwikkelen, hen in positie brengt om de eigen toekomst vorm te geven en handelingsperspectief te ontwikkelen in de onzekere en complexe omgeving waarin ze opgroeien; zodat ze straks de uitdagingen van de toekomst zo goed mogelijk het hoofd kunnen bieden!

Kijk hier voor het complete programma van het Maker Festival Twente!

~ Wilja Jurg, directeur Tetem

Vorige blogs

Gen C: Children of 2050

In Tetem is momenteel een bijzondere expositie, Gen C: Children of 2050. De exposite gaat over de toekomst, maar is nog niet af; zij zal zich de komende maanden ontwikkelen aan de hand van input van deelnemers aan de vier workshops die onderdeel zijn van de tentoonstelling. Maker van deze tentoonstelling is Bianca Carague, kunstenaar en ontwerper, wiens werk raakt […]

Nieuwe tentoonstelling: Expeditie Groen

Voor Roombeek Cultuurpark Educatie heb ik een heel gaaf project mogen ontwikkelen: Expeditie Groen! Samen met een decorbouwer kreeg ik vorig jaar juni de opdracht om een reizende tentoonstelling te ontwikkelen. De tentoonstelling moest gaan over duurzaamheid, moest compact en leerzaam zijn én geschikt voor alle klassen van de basisschool. De tentoonstelling is nu klaar en nog beter geworden dan […]
Mastodon