Missie & Doelstellingen

Tetem vertelt het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is. Kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen nieuw werk en doen onderzoek in aansluiting op thema’s die een duidelijke link hebben met de actualiteit en de programmalijnen. Tentoonstellingen en verdiepende elementen zoals lezingen, films, artist-talks, kennis- en ontwerp ateliers, symposia en workshops vormen tezamen één geheel en zorgen voor context en betekenisgeving voor zowel publiek als makers.

Tetem helpt betrokken kunstenaars, ontwerpers en publiek zich een mening te vormen, een positie te bepalen en uiteindelijk een weg te vinden binnen de in verandering zijnde samenleving. We zijn een onderzoekend platform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers. Verbinding en verbeelding vormen de leidraad. We betrekken publiek en partners al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van onze programma’s; dialoog, samenwerking en partnerschap staan centraal.

Tetem wil een bijdrage leveren aan de culturele en professionele ontwikkeling van mensen in allerlei stadia van hun leven. Door onze organisatie open te stellen en door het delen van onze kennis en netwerken, dragen we bij aan talentontwikkeling en professionalisering. Door het aanbieden van goed cultuuronderwijs kunnen kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.