Nieuwe Make-It kit: Dura Vermeers Techniek huis

Publiceerdatum: 1 oktober 2021

Tetem presenteert met trots een nieuwe Make-It kit: Dura Vermeers Techniek huis! Make-It kits zijn techniekpakketjes die de materialen leveren die vaak niet in de thuis- of schoolsituatie voorhanden zijn. Kinderen en jongeren (6 t/m 15 jaar) kunnen op deze manier hun creatieve en technische vaardigheden ontwikkelen, er wordt ruimte geboden aan het leren door te dóén. Door de duidelijke tutorial en de bijgesloten techniekkaart zijn de kits zowel geschikt voor particulieren als voor onderwijsinstellingen. Sommige van de kits worden ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven, in de kit staat dan een bepaalde techniek centraal die binnen het desbetreffende bedrijf gebruikt wordt. Kinderen/jongeren leren over deze techniek en tegelijkertijd maken ze kennis met Twentse bedrijven uit de maak- en technieksector!

Ontwerpcyclus
Het Techniek huis is de nieuwste uit een serie van inmiddels 13 kits en werd ontwikkeld in samenwerking met bouwbedrijf Dura Vermeer. Maar hoe gaat zoiets precies in z’n werk? Bij aanvang bestond een helder beeld over wat kinderen moesten opsteken over de bouw van een huis: hoe worden prefab huizen gemaakt, hoe werken schaalmodellen en hoe kan je sterke constructies creëren? Ook over de vorm was overeenstemming: de kit moest door de brievenbus passen, de portokosten moesten onder de € 2,88 blijven en de productiekosten onder de € 2,50. Enthousiast ging men aan de slag met ontwerpen en er werd volop geëxperimenteerd. Echter, al gauw bleken de materialen té zwaar (te hoge portoprijs) en té duur (te hoge kostprijs). Ook paste het pakketje niet door de brievenbus. Nieuwe cycli van ontwerpen, produceren, testen, ontwerp verbeteren, produceren en testen volgden. Met kleine stapjes kwamen we steeds dichter bij ons doel. Maar toen ontstond de behoefte om er méér uit te halen… zou het niet mooi zijn als er ook verlichting in het huisje zou komen en dat deze op zonne-energie zou branden? Opnieuw volgden meerdere rondes van ontwerpen, produceren, testen, ontwerp verbeteren, produceren en testen. Uiteindelijk was de nieuwe Make-It kit klaar en… stond als een huis!

Jong geleerd
Jonge kinderen voorbereiden op de toekomst en in aanraking brengen met techniek - bij deze kit specifiek met een aantal aspecten uit de bouw - is van groot belang voor de regio. Er is een groot tekort aan technisch personeel en vakmensen. De beroepsoriëntatie van kinderen start al vanaf hun zevende levensjaar. Door ze op een speelse, prikkelende manier al van jongs af aan kennis te laten maken met nieuwe technieken en maakprocessen - zoals in dit geval zonne-energie en prefab materialen - ontwikkelen ze een maker-mindset en kiezen ze later misschien eerder voor een technische of creatieve opleiding en bijpassend beroep.

Uitreiking eerste Techniek huis
Dinsdag 12 oktober a.s. worden de eerste Techniek huizen officieel uitgereikt aan leerlingen uit de TOP-klas van Symbio Hengelo. Aansluitend krijgen ze een workshop in de klas. Zowel Tetem als Dura Vermeer zijn blij met de Make-It kit. Samenwerkingen als deze zijn belangrijk voor de toekomst van de regio. Tetem staat dan ook altijd open voor de gezamenlijke ontwikkeling van weer een nieuwe kit, die kinderen/jongeren op een creatieve en uitdagende manier in aanraking brengt met bepaalde technologieën en daarmee met Twente als innovatieve maakregio!

~ Wilja Jurg, directeur Tetem

Foto credit: Sylvia Bokkerink

Vorige blogs

Ontmoeting en interactie in virtuele werelden

Eclipse, Tetem’s nieuwe hybride Virtual Reality tentoonstelling, verkent de mogelijkheden van menselijke interactie, communicatie en expressie in virtuele werelden. Terwijl technologische ontwikkelingen steeds meer het commerciële belang dienen, speculeert Eclipse over nieuwe en vrije digitale ruimtes. Als toekomstige mensen ooit in volledig virtuele werelden leven, hoe zouden hun levens er dan uit zien? Hoe leven we als we niet worden […]

ROC onderwijsassistenten aan het werk in het FabLab van Tetem

Afgelopen half jaar heeft Roombeek Cultuurpark Educatie (RCE) samen met het ROC gewerkt aan het integreren van maakcultuur binnen de opleiding tot Onderwijsassistent van het ROC. Studenten hebben structureel in Tetem en De Museumfabriek gewerkt aan het verbinden van de zaakvakken uit het onderwijs met maakcultuur, beeldende kunst of erfgoed. In het FabLab van Tetem hebben studenten geleerd hoe zij […]
Mastodon