Nieuwe tentoonstelling: Expeditie Groen

Publiceerdatum: 9 maart 2022

Voor Roombeek Cultuurpark Educatie heb ik een heel gaaf project mogen ontwikkelen: Expeditie Groen! Samen met een decorbouwer kreeg ik vorig jaar juni de opdracht om een reizende tentoonstelling te ontwikkelen. De tentoonstelling moest gaan over duurzaamheid, moest compact en leerzaam zijn én geschikt voor alle klassen van de basisschool. De tentoonstelling is nu klaar en nog beter geworden dan ik had gehoopt!

Bewustwording
Duurzaamheid is een urgent en actueel thema, dat moge duidelijk zijn. Maar het is nog niet zo eenvoudig allemaal. Duurzaam gedrag is méér dan afval scheiden, minder lang douchen en minder vliegen. Het is een keten, álles wat je doet heeft effect op een ander onderdeel van het ecosysteem. Met Expeditie Groen brengen we het complexe thema duurzaamheid op een begrijpelijke en toegankelijke manier de school in. Samen met kinderen gaan we op zoek naar nieuwe oplossingen om de beweging naar een duurzame wereld te maken; in wat voor wereld wil jij straks leven? De tent van Professor Groen wordt opgebouwd door RCE docenten en staat dan een hele week op de school, maar de bijbehorende lessen worden gegeven door de leerkrachten zélf.

Een kijkje in Expeditie Groen
De leerlingen krijgen een brief van Professor Groen. Hij is al tijden op reis. Hij onderzoekt hoe we zo duurzaam mogelijk kunnen leven. Daar heeft hij de hulp van de kinderen bij nodig. Binnenkort komt hij zijn tent vol met kisten langsbrengen op school. Kan de klas hem helpen de wereld groener te maken?
Voorafgaand aan hun bezoek aan de tentoonstelling ontdekken de kinderen in een voorbereidende les wat duurzaamheid eigenlijk is. Uit de officiële Sustainable Development Goals hebben we er drie gekozen - SDG’s nr. 7, 9 en 12 - en die vertaald in een aantal uitdagende opdrachten voor de kinderen. Bijvoorbeeld een nieuwe vliegmachine ontwerpen met als inspiratie Leonardo Da Vinci, proefjes doen over energie opwekken en escaperoom puzzels oplossen.

Verbinden school en lokale omgeving
Met Expeditie Groen willen we het startpunt geven om vérder te kijken dan alleen een aantal toffe workshops. Op scholen kan de Expeditie goed gecombineerd worden met een schoolbrede projectweek over duurzaamheid. Ook kunnen de opdrachten worden uitgebreid in de klas, denk aan een beeldverslag maken van de proefjes, je vliegmachine-ontwerp in het echt knutselen of zélf puzzels ontwerpen met het thema duurzaamheid. Door per bouw een ander programma aan te bieden kunnen kinderen uit één gezin ook thuis het gesprek aangaan en kan ieder kind andere input inbrengen. Voor bibliotheken en cultuurhuizen sluit Expeditie Groen perfect aan bij hun brede maatschappelijke opgave en de wens om een ontmoetingsplek te zijn. Expeditie Groen vormt tevens een goede manier om het onderwijs te verbinden met de lokale omgeving. Hiermee willen we bijdragen aan de ontwikkeling van een lokaal leerecosysteem, waarin het formele leren (op school) en het informele leren (in de vrije tijd) met elkaar wordt verbonden. We willen jonge mensen helpen de wereld beter te begrijpen én deze te beïnvloeden. Dat doen we door aan relevante maatschappelijke vraagstukken te werken en jonge mensen te stimuleren hun verbeeldingskracht en vindingrijkheid te gebruiken, om zo zélf hun eigen toekomst vorm te geven!

Meer weten? Neem contact op met educatie@roombeekcultuurpark.nl voor de mogelijkheden van Expeditie Groen op scholen, in de bibliotheek of het cultuurhuis.

~ Doremiek Lamain, ontwikkelaar lesmiddelen bij Tetem / Roombeek Cultuurpark Educatie

Vorige blogs

Het spelende en makende kind

Het Maker Festival Twente (MFT) is in de afgelopen jaren steeds meer gedecentraliseerd, inmiddels is sprake van een stevige inbedding in alle 14 Twentse gemeenten. Het is nu tijd voor de volgende stap: de samenstelling van ons publiek sociaal diverser maken. In samenwerking met de SES (Stichting Enschedese Speeltuinen) zullen we in de maanden voorafgaand aan het MFT in 17 […]

2022 ongewoon van start

Voor de tweede keer op rij starten we het nieuwe jaar in een lockdown situatie, het blijft nog steeds onwerkelijk. Op programmaniveau kunnen we als organisatie inmiddels snel schakelen. De tentoonstelling Eclipse van Ali Eslami en Mathilde Renault is meteen online gegaan via het live streaming-platform Twitch. En we hadden een primeur met een nieuwjaarsborrel in de digitale wereld van […]
Mastodon