Organisatie

Tetem hecht grote waarde aan een goede relatie met haar medewerkers, maar ook aan de ontwikkeling van haar medewerkers. De organisatie onderschrijft het economisch en sociaal belang van een leven lang leren. Tetem werkt met een kleine kern van vaste medewerkers en daaromheen een flexibele schil van betaalde krachten. Daarnaast werken er veel vrijwilligers bij Tetem in een groot scala aan functies.

Vrijwilligers die in het dagelijks leven deelnemen aan het arbeidsproces, wordt ruimte geboden om binnen een professioneel werkende organisatie nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Vrijwilligers die geen betaalde arbeid (meer) verrichten, zoals gepensioneerden, arbeidsongeschikten en werkzoekenden, biedt Tetem de mogelijkheid om te participeren in een professioneel werkende organisatie. Binnen de organisatie zijn ruim 80 vrijwilligers actief, met een grote diversiteit aan taken en talenten.

Ook als vrijwilliger bij Tetem werken? Kijk dan onder Werken bij Tetem voor het aanbod.

Directie en Raad van Toezicht
Sinds 2007 is Wilja Jurg directeur van Tetem. Wilja: “Ik zoek naar de verbinding tussen cultuur, mens en samenleving en dat doet Tetem ook. Kunst inspireert mensen. Tetem onderzoekt en maakt zichtbaar wat kunst kan zijn en wat het bijdraagt aan de samenleving’’.

Tetem wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht-model. Er geldt een zittingsperiode van 4 jaar, waarbij leden van de Raad van Toezicht één keer herbenoemd kunnen worden en de voorzitter twee keer. De functies zijn onbezoldigd. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit:

  • Frank Kresin – voorzitter (Decaan Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie Hogeschool van Amsterdam, lid RvT V2, lid RvT CREA, bestuurslid We Make The City, bestuurslid Center of Expertise Creative Innovation, bestuurslid ARIAS, DesignLab Associate, Eigenaar FJK MMO, 2e zittingsperiode eindigt april 2024)
  • Symone de Bruin – algemeen lid (Concerndirecteur Ruimte & Economie gemeente Apeldoorn, lid RvT Stichting Geonovum, bestuurslid Stichting het Kunstgemaal, bestuurslid netwerk directeuren stedelijke ontwikkeling, 2e zittingsperiode eindigt december 2024)
  • Gerjan Bremmer - algemeen lid (MKB ondernemersadviseur Ondernemend Twente, zelfstandig ondernemer, trainer en coach, 1e zittingsperiode eindigt januari 2024)
  • Patricia Reyes – algemeen lid (PhD candidate at the University of Twente and a Research Fellow in the Ethics of Socially Disruptive Technologies consortium (esdit.nl), 1e zittingsperiode eindigt juni 2025)
  • Nishant Shah - algemeen lid (Director of Research and Outreach, Professor of Aesthetics and Cultures of Technology, ArtEZ University of the Arts, The Netherlands; Faculty Associate 2020-2021, Berkman Klein Centre for Internet & Society, Harvard University, USA; 2020-2023 Bijzonder Hoogleraar (Professor by Special Appointment), Faculty of Arts, Radboud University, The Netherlands; Radboud Institute for Culture & History, Radboud University, The Netherlands; Connected Learning Alliance, University of California, Irvine, USA; Network of Centres for Internet & Society initiated at the Berkman-Klein Centre for Internet and Society, Harvard University, USA; Inter Asia Cultural Studies Consortium, Lingnan University, Hong Kong; FemTechNet, A global distributed online research network Femtechnet. Schloss Solitude Akademie, Germany; 2021-2025 Advisory Board, Digital Asa Hub, Hong Kong; 2020-2024 Advisory Board, Oyoun, decolonial, queer*feminist migrant art collaboratory, Germany; 2018-present: Research Mentor, Feminist Internet Research Network, Association of Progressive Communication (APC), Sri Lanka/ UK; 2018-present: Academic Advisor, Creating Resources for Empowerment in Action (CREA), USA/India; 2020: Capacity Development Partner,City of Nürnberg, for the European Cultural Capital 2025 bid-development, Germany, 1e zittingsperiode eindigt juni 2025)