Platform

Tetem wil een actieve bijdrage leveren aan een cultureel en op maken gericht ecosysteem, zowel op lokaal als regionaal niveau. Hiertoe delen we onze kennis en stellen we het eigen netwerk open. Innovatie, technologie en creativiteit staan voorop. We werken nauw samen met bedrijven, onderwijs, overheden en culturele instellingen in de 14 Twentse gemeenten. We werken concreet en doelgericht, waarbij lokale structuur en regionaal netwerk elkaar versterken. Wij geloven dat kennisdeling en het stimuleren van creativiteit en inventiviteit van belang is voor de artistieke, sociale en economische ontwikkeling van de regio.

Twentse Maakplaatsen 
De Twentse Maakplaatsen bieden een speels en prikkelend activiteitenprogramma voor kinderen en volwassenen dat gericht is op technologie, digitalisering en maakprocessen. Het betreft een fijnmazig op leren en maken gericht ecosysteem bestaande uit bibliotheken, cultuurhuizen, culturele instellingen, fablabs, jongeren- en buitenschoolse opvangcentra in alle 14 Twentse gemeenten.

Het Learning Community Lab (LCL) van Tetem ondersteunt de Maakplaatsen bij het implementeren van een maker-mindset en 21ste eeuwse vaardigheden die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een actieve, kritische en zelfredzame houding van mensen. Ook ontwikkelt het LCL het maker-educatieprogramma voor de Twentse Maakplaatsen. Hierbij worden kennis en ervaringen gedeeld, trainingen verzorgd en materiaal en apparatuur beschikbaar gesteld. Wie creatief en onderzoekend is of wil worden, krijgt via de Maakplaatsen de mogelijkheid te experimenteren en zich te ontwikkelen. Letterlijk om de hoek.

Aanvullende informatie voor partners en beoogde partners:
Activiteitenaanbod voor o.a. bibliotheken en cultuurhuizen
Mobiel Lab voor o.a. jongerencentra en festivals
Project Maak-Cultuur Onderwijs
Fablab voor professionals

Maker Festival Twente 
Het Maker Festival Twente (MFT) is een familiefestival en ontmoetingsplaats voor creatief en technisch experiment. Maker festivals zijn festivals van en voor inventiviteit, creativiteit en kennisdeling die ‘maakcultuur’ in de schijnwerpers zetten. Twente heeft alles in zich om haar maakindustrie en de innovatie die hier wordt gerealiseerd uit te lichten en te benadrukken dat ‘maken’ de toekomst heeft. De bezoeker van het festival ervaart dit door het meekijken, meedoen en beleven van zélf dingen bedenken en maken.

Elk jaar kiest Tetem voor een nieuw thema van het MFT om het festival een relevante maatschappelijke lading te geven. Het festival vindt plaats in Almelo, Enschede en Hengelo. Het hoofdprogramma van het MFT bestaat uit een Makersbeurs. Bedrijven, kunstenaars, wetenschappers, makers, ondernemers en doe-het-zelvers laten zien wat ze maken en delen hun kennis. Kunst, vormgeving, techniek, ondernemers en onderwijs worden samengebracht om elkaar te ontmoeten en inspireren, maar soms ook om elkaar op het verkeerde been te zetten of uit te dagen. Bezoekers ervaren en beleven door zelf te dóen. De MFT-editie van Enschede is de meest uitgebreide en heeft ook een Outdoor programma met interactief theater en een interculturele Food & Maker Market.

Het festival heeft een rijke randprogrammering waarbij het ‘leren door te maken’ centraal staat. In de Maak-Carrousels maken kinderen binnenschools kennis met maaktechnieken en maakbedrijven. De Maak-Carrousels zijn ontwikkeld voor groep 3 t/m 8 uit het Primair onderwijs en vinden plaats in alle 14 Twentse Gemeenten. Tijdens de Play & Learn dagen maken leerlingen binnenschools kennis met ontwikkelingen op het gebied van technologie in ons dagelijks leven. De Play & Learn dagen zijn ontwikkeld voor het Voortgezet onderwijs en vinden plaats in Almelo, Enschede en Hengelo. Tijdens de vakantieprogrammering van de Maakplaatsen maken kinderen en jongeren kennis met maaktechnieken en onderwerpen die aansluiten bij het MFT thema. Deze vakantieprogrammering is ontwikkeld voor kinderen van 6 t/m 12 en jongeren van 12 t/m 16 en vindt plaats in alle 14 Twentse gemeenten.

Generators 
Generators zijn underground cultuurmakers uit Twente die actief zijn in het veld van creativiteit, technologie en innovatie. Denk aan activiteiten en initiatieven op het gebied van creatieve technologie, game-design, dance, electronic music, avant-garde kunst en festivals. Tetem ondersteunt de Generators bij het ontwikkelen van het netwerk, het bereiken van nieuwe doelgroepen, het vinden van presentatieplekken en financiële middelen en het vergroten van de zichtbaarheid van de activiteiten.

Platform programma wordt mede mogelijk gemaakt door: