Platform

Tetem wil een actieve bijdrage leveren aan een sociaal, cultureel en op maken gericht ecosysteem, zowel op lokaal als regionaal niveau. Hiertoe delen we onze kennis en stellen we het eigen netwerk open. Innovatie, technologie, creativiteit en maakcultuur staan voorop. We werken nauw samen met bedrijven, onderwijs, overheden en culturele instellingen in de 14 Twentse gemeenten. We werken concreet en doelgericht, waarbij lokale structuur en regionaal netwerk elkaar versterken. Wij geloven dat het delen van netwerk en kennis én het stimuleren van creativiteit en inventiviteit van belang is voor de artistieke, sociale en economische ontwikkeling van de regio.

Platform programma wordt mede mogelijk gemaakt door: