Platform

Tetem wil een actieve bijdrage leveren aan een sociaal, cultureel en op maken gericht ecosysteem, zowel op lokaal als regionaal niveau. Hiertoe delen we onze kennis en stellen we het eigen netwerk open. Innovatie, technologie, creativiteit en maakcultuur staan voorop. We werken nauw samen met bedrijven, onderwijs, overheden en culturele instellingen in de 14 Twentse gemeenten. We werken concreet en doelgericht, waarbij lokale structuur en regionaal netwerk elkaar versterken. Wij geloven dat het delen van netwerk en kennis én het stimuleren van creativiteit en inventiviteit van belang is voor de artistieke, sociale en economische ontwikkeling van de regio.

Twentse Maakplaatsen 
Met behulp van tentoonstellingen en de educatieprogramma's brengt Tetem technologie en maakprocessen dichter bij het publiek. De Twentse Maakplaatsen zijn in het leven geroepen om technologie, digitalisering en maakprocessen nog beter te verankeren in de regio. Tetem verzorgt trainingen in alle 14 gemeenten en stelt materiaal en apparatuur beschikbaar. Kennis van buiten de regio wordt de regio binnen gehaald en kennis uit de regio wordt gedeeld. In zeer korte tijd is het programma van de Maakplaatsen uitgegroeid tot een waardevol concept voor heel Twente, waarin kennisdeling en kennisverspreiding centraal staan.

Maker Festival Twente 
Het Maker Festival Twente (MFT) is een ontmoetingsplaats voor creatief en technisch experiment. Makers Festivals zijn festivals van en voor inventiviteit, creativiteit en vindingrijkheid die ‘makers’ in de schijnwerpers zetten en waar kennisdeling en innovatie worden gestimuleerd. Twente heeft alles in zich om haar maakindustrie en de innovatie die hier wordt gerealiseerd in de schijnwerpers te zetten en te benadrukken dat ‘maken’ de toekomst heeft. De bezoeker van het festival ervaart dit door het meekijken, meedoen en beleven van zélf dingen bedenken en maken.

Elk jaar kiest Tetem voor een nieuw thema van het MFT om deze een eigen karakter te geven. De thema’s moeten breed genoeg zijn om tot een volledig programma te komen. In de afgelopen jaren is gekozen voor thema’s als Frankenstein en Metropolis. Naast de tweedaagse makers beurs bestaat de programmering van het MFT ook uit een expertprogramma (Events), tentoonstellingen, Play & Learn dagen en de Makers festival Almelo en Hengelo. Het expertprogramma bevat kleinschalige events variërend van ontwerpworkshops en artist-talks tot netwerkbijeenkomsten. De Play & Learn dagen vinden in de weken voorafgaand aan het Maker Festival plaats en hierbij kunnen leerlingen van het PO, VO, VMBO en MBO kennismaken met ontwikkelingen op het gebied van technologie in ons dagelijks leven. De Mini-Makerfestivals worden ook georganiseerd in de week voor het Maker Festival, in de ochtenden is deze opengesteld voor het onderwijs en in de middag voor het publiek.

Generators 
Generators is een platformfunctie voor het ontwikkelen van innovatieve en technologische activiteiten en festivals van underground cultuurmakers. De relatie met innovatie, technologie en creativiteit is een overkoepelend thema. Het platform moet de Generators gaan ondersteunen bij het bereiken van nieuwe doelgroepen, het vinden van presentatieplekken en het vergroten van de zichtbaarheid van de activiteiten. In 2019 is officieel gestart met de oprichting van het platform Generators.

Platform programma wordt mede mogelijk gemaakt door: