Publiek

Tentoonstellingen
Tetem vertelt met haar hybride tentoonstellingen en de brede randprogrammering daaromheen, het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is en voegt vanuit programmalijnen context en betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar digitale cultuur een hoofdrol speelt in de programmering. We werken vanuit de beeldende kunst, maar beperken ons daar niet toe. We opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit andere domeinen. In de volledige programmering staat het verbinden en verbeelden vanuit de inhoud centraal. Tetem is betrokken bij de wereld van nu en doet samen met creatieve makers en projectpartners onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. Kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen nieuw werk in aansluiting op het onderzoek en de programmalijnen van Tetem. Met deze werkwijze willen we mensen helpen zich een mening te vormen, een positie te bepalen en uiteindelijk een weg te vinden binnen de in verandering zijnde samenleving.

Programmalijnen van Tetem:

  • Happy Incidents (2021-2024): In een samenleving die steeds individueler en complexer wordt, is het van belang dat we relaties aangaan en verbindingen leggen; je hebt elkaar nodig om verder te komen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat we streven naar inclusiviteit. Er moet ruimte blijven en oog zijn voor onverwachte gebeurtenissen, vondsten en ontmoetingen - happy incidents - die iets goeds en positiefs voortbrengen. Wat gebeurt er als we verder kijken dan onze eigen leefwereld? Hoe creëren we de ruimte die nodig is om te ontdekken wat we niet hadden verwacht? Hoe zorgen we dat in de wereld van nu - waarin verveling geen plaats heeft - ruimte blijft voor de rust die nodig is om optimaal vindingrijk te zijn?
  • Society 5.1 (2020-2024): In een samenleving waarin technologie een steeds belangrijker rol inneemt is het van belang dat we technologie zó inzetten dat ze maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunt en knelpunten helpt op te lossen. Daarbij rekening houdend met de diversiteit van de samenleving zodat alle groepen kunnen deelnemen. Hoe kunnen techniek en data ingezet worden bij het vervullen van individuele wensen en behoeften? Welke ethische aspecten spelen hierbij een rol? Welke consequenties hebben onze keuzes voor de samenleving? Hoe ziet een wereld eruit waarin mensen en machines samenleven? En welke nieuwe kansen biedt de relatie tussen mens en machine op artistiek vlak?

Events
In aansluiting op het tentoonstellingsprogramma vindt onder de noemer Events een hybride randprogrammering plaats. Het tentoonstellingsprogramma en het onderzoek daaromheen vormen - direct en indirect - de basis voor deze events. Om goed op de actualiteit te kunnen inspelen kent de programmering van events een doorlooptijd van twee tot vier maanden. Bij het ontwikkelen en realiseren van events werkt Tetem veelal vanuit co-creatie, hierbij staat verbinding vanuit de inhoud voorop. De diversiteit van partners en mogelijkheden tot samenwerking leiden tot activiteiten als artist-talks, ontwerpateliers, symposia, kennisateliers, workshops etc.

Regio-events
De regiopositie van Tetem neemt toe en daarmee de diversiteit van partners en mogelijkheden tot samenwerking. Samen met bibliotheken en cultuurhuizen uit Twente ontwikkelen we programma’s onder de noemer Regio-events. Partners zijn co-creator van het event en het ontwikkelde programma maakt onderdeel uit van de reguliere publieksactiviteiten van de partner. Binnen de ontwikkeling van het inhoudelijke programma wordt samengewerkt met kunstenaars, ontwerpers, makers en professionals uit aangrenzende domeinen. Binnen de programmering van de regio-events worden discipline overstijgend verbindingen gelegd met partners uit heel Twente.

FabLab
Tetem beschikt over hoogwaardige maakfaciliteiten en gedreven en ervaren labmanagers. Ons FabLab is open voor professionele en amateur makers. Het lab is uitgerust met de nieuwste digitale en maaktechnologieën zoals 3D (voedsel)printers, lasercutters, borduurmachines, Virtual Reality, Artifical Intelligence, robotica en domotica. Naast het op maken en programmeren gerichte FabLab, is er ook een Film- & Gamelab waar gewerkt kan worden met bijvoorbeeld de stop-motion techniek, 360 graden films, Virtual Reality en Augmented Reality.

Kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, individuele MBO/HBO en WO-studenten en andere makers krijgen in het FabLab de ruimte om te experimenteren, producten te ontwikkelen of te werken aan eigen artistieke en technische kwaliteiten. Ons lab is geschikt gemaakt om binnen de anderhalvemetersamenleving veilig te kunnen werken. Onze labmanagers zijn aanwezig om op gepaste afstand begeleiding te geven. Het FabLab is op inschrijving geopend: woensdag t/m vrijdag tussen 14.00-17.00 uur.

MaakMeeLab
Het MaakMeeLab van Tetem is een maakplaats en ontmoetingsplek ineen. Volwassenen en kinderen zijn elke zaterdag en zondag welkom om te experimenteren met verschillende technologieën. Het lab is uitgerust met de nieuwste technologieën zoals 3D (voedsel)printers, lasercutters, borduurmachines, Virtual Reality, Artifical Intelligence, robotica en domotica. Naast het op maken en programmeren gerichte MaakMeeLab, is er ook een Film- & Gamelab waar gewerkt kan worden met bijvoorbeeld de stop-motion techniek, 360 graden films, Virtual Reality en Augmented Reality. Onze labcoaches helpen kinderen en volwassenen bij het leren werken met deze technieken.

Ook kunnen kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met uitdagende (basis) maaktechnieken door aan de slag te gaan met Make-It techniek-kits. Deze kits zijn ontwikkeld met bedrijven uit de regio en brengen op een speelse manier de techniek - die ook echt gebruikt wordt in het bedrijf - onder de aandacht bij kinderen. Het MaakMeeLab is op inschrijving geopend: zaterdag & zondag tussen 14.30-17.00 uur.

Het tentoonstellings- en eventsprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door: