ROC onderwijsassistenten aan het werk in het FabLab van Tetem

Publiceerdatum: 10 augustus 2021

Afgelopen half jaar heeft Roombeek Cultuurpark Educatie (RCE) samen met het ROC gewerkt aan het integreren van maakcultuur binnen de opleiding tot Onderwijsassistent van het ROC. Studenten hebben structureel in Tetem en De Museumfabriek gewerkt aan het verbinden van de zaakvakken uit het onderwijs met maakcultuur, beeldende kunst of erfgoed.

In het FabLab van Tetem hebben studenten geleerd hoe zij het programmeren van de MTiny en de robot COZMO kunnen verbinden met de theoretische aspecten van ICT-vaardigheden. Maar ook hoe je tijdens het programmeren met kinderen in gesprek kunt gaan over zaken als ‘digitaal bewustzijn’. De studenten hebben geleerd hoe zij de theorie van ‘learning by doing’ in de praktijk kunnen brengen door ontwerp- en maaktechnieken in te zetten voor het behandelen van complexe onderwerpen. Ze hebben hierbij ook zelfstandig leren werken met 3D-printers en lasercutters. En zélf kunnen ervaren wat ‘leren door te maken’ nu precies inhoudt. Het traject met de onderwijsassistenten is aanvankelijk uit nood geboren. Door de coronarestricties had het ROC onvoldoende technieklokalen beschikbaar. Roombeek Cultuurpark Educatie is te hulp geschoten en heeft een aantal van haar ruimten beschikbaar gesteld.

Kunstintegratie en maakcultuur

Vanuit Tetem zien we een grote meerwaarde in de samenwerking met de opleiding tot Onderwijsassistent van het ROC. Het FabLab van Tetem is uitgerust met de modernste technieken en De Museumfabriek plaatst deze technieken in een historisch maatschappelijk perspectief. Maar we kunnen veel méér bieden dan dat. Binnen onze denk- en werkwijze staat kunstintegratie centraal. We zien dat kunstintegratie de samenhang binnen het onderwijs vergroot en kinderen helpt om de lesstof beter te begrijpen. We geloven dat maakcultuur een speciale plek heeft binnen de kunstintegratie. Door het zélf maken en verbeelden leren kinderen zichzelf en hun omgeving beter begrijpen. De integratie met maakcultuur levert een waardevolle sociaal inclusieve ervaring voor kinderen. Leerlingen die normaal niet zo goed meekomen, omdat ze bv. taal missen of moeilijk theorie tot zich nemen, kunnen andere vormen van communicatie gebruiken en inzetten om te laten zien wat ze wél kunnen en weten!

Veilige sfeer en plezier

In de werkwijze van het FabLab staat het creëren van een veilige sfeer centraal. Juist dan durven kinderen risico’s te nemen, nieuwe dingen te proberen en buiten de gebaande paden te treden. Daarnaast is het hebben van plezier een tweede belangrijke factor. Plezier vormt een goede basis om te leren, je open te stellen en ruimte te bieden voor meerdere perspectieven. Ook talentontwikkeling en betekenisgeving spelen een belangrijke rol. Door kunst te integreren binnen het onderwijs geef je een kind meer handvatten om te ontdekken: wie ben ik en hoe sta ik in de wereld?

Een samenwerking ontstaan dus vanuit nood, maar die in de praktijk een groot succes is gebleken. Vanuit Tetem hopen we dan ook dat dit experiment een vervolg krijgt. Niet omdat het moet, maar omdat het zoveel nieuwe, mooie dingen oplevert!

~ Wilja Jurg, directeur Tetem

Foto credit: Sylvia Bokkerink

Vorige blogs

SprintExpo GOGBOT

Sinds Tetem ontwikkelinstelling is in de landelijke basisinfrastructuur (BIS), zijn er voor makers een aantal mogelijkheden om aan ontwikkeling van hun artistieke praktijk te werken en aan technische en economische verbreding/verdieping van hun kunstenaarschap. Zo zijn er de SprintExpo’s. Dit zijn korte, intensieve trajecten waarbij makers in enkele maanden toewerken naar de realisatie van nieuw werk. De productie van nieuw […]

Ontwikkelweek Abner Preis in Tetem

VR kunstenaar en verhalenverteller Abner Preis volgde van 7 t/m 11 juni een Ontwikkelweek in Tetem. Sinds Tetem ontwikkelinstelling is in de BIS zijn er regelmatig kunstenaars te gast voor een Ontwikkelweek! Tijdens de week kan een kunstenaar/maker onderzoek doen en experimenteren in het FabLab met nieuwe technieken. Ook stelt Tetem haar netwerk open, zo is er de mogelijkheid om […]