SprintExpo GOGBOT

Publiceerdatum: 28 juli 2021

Sinds Tetem ontwikkelinstelling is in de landelijke basisinfrastructuur (BIS), zijn er voor makers een aantal mogelijkheden om aan ontwikkeling van hun artistieke praktijk te werken en aan technische en economische verbreding/verdieping van hun kunstenaarschap. Zo zijn er de SprintExpo’s. Dit zijn korte, intensieve trajecten waarbij makers in enkele maanden toewerken naar de realisatie van nieuw werk. De productie van nieuw werk vindt plaats binnen de programmalijnen van Tetem en sluit aan op het (activiteiten)programma van partners, zodat ontwikkeld werk naast het publiek van Tetem ook een breder publiek bereikt. In de SprintExpo’s wordt gewerkt met startende makers - maximaal 8 jaar afgestudeerd - die opereren in het brede veld van de digitale cultuur.

Yours Truthfully
Van 2 juni t/m 5 september hebben we in Tetem een Sprint-traject met vier enthousiaste, jonge makers! De makers creëren werk dat aansluit bij het thema van GOGBOT. Dit jaar staat GOGBOT in het teken van fake news, deepfakes en complottheorieën. Van 9 t/m 12 september 2021 is de SprintExpo Yours Truthfully te zien in Tetem. Deze expositie draait om de vraag: Wat is de waarheid en wie bepaalt wat de waarheid is? Maar ook: kunnen we leven zonder het idee van een waarheid?

Jacco Borggreve ontwikkelt met behulp van deepfake technologie een korte film waarin een journalist zijn visie op de waarheid presenteert. Hij vraagt zich af of waarheid een nutteloos concept (geworden) is? In de game van Bianca Carague wordt de speler in een zoektocht naar de waarheid gedwongen om te reflecteren op de relatie tussen zichzelf en de wereld. Bianca creëert hierin twee Utopia’s en vraagt zich af of deze naast elkaar kunnen en mogen bestaan? Erik Peters’ werk grijpt terug op een publicatie over koraal uit 1756 en onderzoekt, met behulp van kennis die gegenereerd is door een AI-algoritme, hoe koraal eruit zal zien in de toekomst. Op deze manier bevraagt Erik onze perceptie en invloed op de natuur. TAS onderzoekt in de installatie Calming the Qualms wat er schuilgaat achter zogenaamde ‘keyboard warriors’; wat drijft mensen om zich online zo agressief uit te laten? En waarom krijgen de extreme uitersten altijd zoveel aandacht?

Betekenis maker
Met de SprintExpo’s willen we makers aan het begin van hun carrière in staat stellen nieuw werk te realiseren en te presenteren, eigen oeuvre en stijl (door) te ontwikkelen, de beroepspraktijk te verdiepen en het netwerk te verbreden. Er is ruimte voor inhoudelijke gesprekken, reflectie en feedbackmomenten tussen het programmateam van Tetem en de maker. Ook is er ruimte voor kritische reflectie door makers onderling (peer feedback). Makers worden in het FabLab technisch ondersteund bij de realisatie van nieuw werk. Tetem nodigt - op verzoek van de maker - relevante experts uit het bedrijfsleven en  kennisinstellingen uit, dit ter verdieping van het ontwikkeltraject van de maker en om te helpen bij eventuele ontwikkelvragen.

Het opdoen van nieuwe ervaringen en het kunnen experimenteren met nieuwe technieken is een belangrijke voorwaarde voor de maker die zichzelf wil ontwikkelen. Tijdens het Sprint-traject wordt ingezet op het versterken van het (zelf)vertrouwen en zelfbewustzijn van de maker. Jonge makers vinden niet makkelijk aansluiting bij de bestaande infrastructuur van presentatie-instellingen. De SprintExpo stelt makers in staat om te werken aan een project waarbij hun eigen ontwikkeling centraal staat, maar ze zich tegelijkertijd kunnen verbinden met instellingen en partners in de regio. Makers vinden aansluiting op de bestaande infrastructuur, verbinden zich makkelijker aan de regio, zijn eerder geneigd om te blijven in plaats van weg te trekken en zorgen vervolgens voor nieuwe impulsen en initiatieven binnen het culturele ecosysteem. Dit betekent voor de lange termijn een versteviging van het makersklimaat en daarmee ook het leef- en vestigingsklimaat voor makers in Twente!

~ Wilja Jurg, directeur Tetem

Foto credit: TAS 'Calming the Qualms', 2021, ontwikkeld voor SprintExpo GOGBOT

Vorige blogs

Ontwikkelweek Abner Preis in Tetem

VR kunstenaar en verhalenverteller Abner Preis volgde van 7 t/m 11 juni een Ontwikkelweek in Tetem. Sinds Tetem ontwikkelinstelling is in de BIS zijn er regelmatig kunstenaars te gast voor een Ontwikkelweek! Tijdens de week kan een kunstenaar/maker onderzoek doen en experimenteren in het FabLab met nieuwe technieken. Ook stelt Tetem haar netwerk open, zo is er de mogelijkheid om […]

Vlog Visit in Rijksmuseum Twenthe

Tijdens de coronapandemie kwamen er vele problemen op ons af om op te lossen, maar tegelijkertijd hebben we ook nieuwe mogelijkheden gezien en kansen gegrepen. Zo hebben we voor het voortgezet onderwijs de Vlog Visit Days ontwikkeld in Rijksmuseum Twenthe! Tijdens een Vlog Visit Day komen 2 tot 3 leerlingen van 5 voortgezet onderwijsklassen tegelijk naar het Rijksmuseum Twenthe. Samen […]