Steun Tetem

In de huidige tijd van een zich steeds verder terugtrekkende overheid zijn veel culturele en kunstinstellingen genoodzaakt op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen. Vind je cultuur een belangrijke voorwaarde voor een gezonde samenleving? Voel je affiniteit met de door Tetem georganiseerde tentoonstellingen, producties en activiteiten? Dan kun je ons middels een geldelijke bijdrage ondersteunen.

Tetem is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft de Culturele ANBI status. Dat betekent dat Stichting Tetem Kunstruimte belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat is belastingvrij.

Een gewone en/of een periodieke gift doen aan Tetem? Via anbi.nl is alles te vinden over het belastingvoordeel, de giftenaftrek en de verschillende soorten schenkingen. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Wilja Jurg via wilja@tetem.nl

RSIN/fiscaal nummer:
818752828