Steun Tetem

Tetem bestaat sinds 2009. In de afgelopen jaren is Tetem van presentatie-instelling met vooral een lokale uitstraling uitgegroeid tot ontwikkelinstelling met landelijke betekenis. Daar hebben we met z’n allen keihard aan gewerkt en zijn we enorm trots op! De komende jaren willen we verder bouwen en digitale cultuur en maakcultuur nóg dichter bij zowel jongeren als volwassenen brengen. Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken! Voel je affiniteit met Tetem en het door Tetem georganiseerde programma? Steun Tetem dan met een financiële bijdrage!

Tetem is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft de Culturele ANBI status. Dat betekent dat Stichting Tetem Kunstruimte belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat is belastingvrij. Overweeg je een gewone en/of een periodieke gift te doen aan Tetem? Via deze rekenmodule kan je makkelijk de verschillende soorten schenkingen, het belastingvoordeel en de giftenaftrek uitrekenen.

Ja, ik wil Tetem steunen
Dit kan op de volgende wijze:
1. Bekijk via de rekenmodule de fiscale voordelen van jouw schenking en bepaal of je een gewone of periodieke gift wilt doen aan Tetem.
2. Maak het te schenken bedrag over op onderstaand bankrekeningnummer en geef in de omschrijving aan dat het een schenking betreft. Als de schenking is bedoeld voor een specifiek programma of activiteit dan vermeld je ook de naam van het programma of de activiteit in de bankomschrijving.
3. Wil je (voor de belastingdienst) een bevestiging ontvangen van de schenking, stuur dan een mail aan receptie@tetem.nl.

RSIN/fiscaal nummer:
818752828

Rekeningnummer:
NL26 TRIO 0379 7311 93 t.n.v. Stichting Tetem Kunstruimte

Mastodon