Talent

Tetem wil (jong) talent uit de regio een kans bieden om te werken aan de ontwikkeling van talent, netwerk en professionalisering. Tetem stelt haar netwerk open. Kunstenaars kunnen gebruik maken van onze culturele infrastructuur en van aanwezige kennis en expertise binnen de organisatie. Professionalisering van de kunstenaarspraktijk staat voorop; ondersteuning en ontwikkeling van talent vormt de grondslag, wederzijds commitment het uitgangspunt. Ondersteuning is op basis van de leervraag van de individuele kunstenaar. We gaan uit van action based learning; leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie. Met deze aanpak willen we het individueel- en groepsgewijs leren verbeteren en direct koppelen aan prestaties in de eigen kunstenaarspraktijk. We verzorgen trainingen over onderwerpen die voor individuele kunstenaars relevant zijn; hiermee leveren we een bijdrage aan het verhogen van de opbrengsten van hun cultureel ondernemerschap.

T&D
Het Talent & Development Program is een tweejarig professionaliseringstraject, dat ruimte biedt aan zes kunstenaars. Kunstenaars draaien gedurende twee jaar mee binnen Tetem en kunnen gebruik maken van binnen de organisatie aanwezige expertise en middelen. Het traject is ‘tailor-made’, afhankelijk van individuele wensen tot ondersteuning van de kunstenaar. Kunstenaars krijgen een strippenkaart en kunnen daarmee begeleiding ‘inkopen’ door medewerkers uit de organisatie (van boekhouder tot programmamedewerker tentoonstellingen en van marketeer tot educator). De T&D-ers worden voorzien van reflectie en feedback middels Critical friend gesprekken. Naar individuele behoefte nemen T&D-ers deel aan de IK-trainingen.

IK
De IK-trainingen zijn trainingen voor individuele kunstenaars. Dit zijn meerdaagse trainingen. Jaarlijks worden er vier trainingen aangeboden. De thema’s van de trainingen worden bepaald door onder lokale kunstenaars, ex-deelnemers en regionale kunstenaarsinitiatieven te inventariseren wat er leeft en waar behoefte aan is. Op die manier bepalen we wat we wanneer aanbieden. Waar nodig worden nieuwe trainingen ontwikkeld, maar vaak ook worden trainingen geactualiseerd en herhaald.

Productiehuis
Het Productiehuis werft opdrachten uit het bedrijfsleven, de non-profit- en de publieke sector. Kunstenaars krijgen de mogelijkheid om onder begeleiding nieuwe kennis en ervaring op te doen, wat leidt tot verdieping dan wel verbreding van de eigen beroepspraktijk. De opdrachten lopen qua discipline en omvang sterk uiteen. Het gaat om autonome en toegepaste kunstopdrachten, sociaal artistieke projecten en organiserende en producerende opdrachten. Het Productiehuis ondersteunt de opdrachtgever bij het formuleren van de opdrachtomschrijving en het selecteren van deelnemende kunstenaars. Als intermediair tussen opdrachtgever en kunstenaar bewaakt het Productiehuis de kaders van het opdrachtgeverschap en begeleidt de kunstenaar; zowel bij de ontwikkeling en uitvoer van de opdracht, als in diens ondernemerschap.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door: