Talent

Tetem wil (jong) talent uit de regio een kans bieden om te werken aan de ontwikkeling van talent, netwerk en professionalisering. Tetem stelt haar netwerk open. Kunstenaars kunnen gebruik maken van onze culturele infrastructuur en van aanwezige kennis en expertise binnen de organisatie. Professionalisering van de kunstenaarspraktijk staat voorop; ondersteuning en ontwikkeling van talent vormt de grondslag, wederzijds commitment het uitgangspunt. Ondersteuning is op basis van de leervraag van de individuele kunstenaar. We gaan uit van action based learning; leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie. Met deze aanpak willen we het individueel- en groepsgewijs leren verbeteren en direct koppelen aan prestaties in de eigen kunstenaarspraktijk. We verzorgen trainingen over onderwerpen die voor individuele kunstenaars relevant zijn; hiermee leveren we een bijdrage aan het verhogen van de opbrengsten van hun cultureel ondernemerschap.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door: