Talent@Tetem: een nieuwe stap in talentontwikkeling

Publiceerdatum: 12 februari 2020

Talentontwikkeling is een breed begrip dat zich niet zomaar laat uitleggen. Bij Tetem werk ik nu bijna anderhalf jaar met jonge kunstenaars in het Talent & Development Program. Binnen dit programma kijken we naar de leerwens van de kunstenaar en proberen die te vertalen naar leerdoelen waar Tetem bij kan helpen. Deze hulp is nu eens praktisch, dan weer inhoudelijk van aard en soms wordt expertise ingeschakeld van buiten de organisatie. Belangrijk bij de leervragen is dat de jonge maker het doel niet uit het oog verliest. Vaak gaat dit goed. Soms raakt het doel ondergesneeuwd door de realiteit van alledag.

Omdat iedereen zich op een andere manier ontwikkelt kan het moeilijk zijn een passend traject aan te bieden, zonder de kaders te vloeibaar te maken. Ik merkte dat wanneer er een duidelijk doel was - zoals het toewerken naar een presentatie of het indienen van een subsidieaanvraag - de motivatie van de deelnemers hoog was en de output indrukwekkend. Hoe kan ik dit met elke kunstenaar bewerkstelligen? Het talentontwikkelingsprogramma bij Tetem hebben we daarom met ingang van 2020 opnieuw vormgegeven.

Doelgericht
In het nieuwe talentontwikkelingsprogramma Talent@Tetem (T@T) zal Tetem fungeren als opdrachtgever en coproducent van jonge makers. Zij kunnen binnen thema’s waarmee Tetem werkt de komende jaren een voorstel ontwikkelen. Deze thema’s sluiten aan op de programmalijnen van Tetem en bieden een kader voor verschillende publieken. Het idee is dat de maker zelf een thema kiest waarbinnen hij of zij een werk maakt. Hierdoor wordt er een leervraag geformuleerd en een doel bepaald. Aan de hand van dit kader werkt de maker aan de ontwikkeling van zijn of haar talent, netwerk en professionalisering. Artistieke, technische en organisatorische kennis en expertise binnen de organisatie van Tetem kan worden ingezet.

Alle kunstenaars binnen T@T werken toe naar een presentatie. Zo kan er een kunstwerk worden ontwikkeld voor een festival, een kunstmanifestatie of een screening in WEEK-END. WEEK-END is de nieuwe presentatieruimte van Tetem die rond juni opengaat en waar werk van jonge makers zal worden getoond.

3 T@T-ers uitgelicht
Hannelotte van Elst is fotograaf en aan Tetem verbonden vanuit de Nieuwe Makers Regeling. Hannelotte heeft als doel om onderzoek structureel onderdeel te laten zijn van haar kunstenaarspraktijk. Ook wil zij zich in dit traject technisch scholen op het gebied van filmen. Hannelotte’s onderzoek en nieuw werk krijgt zijn weerslag in een kunstenaarsboek dat eind 2021 wordt gepubliceerd.

Jacco Borggreve zal binnen het thema Aesthetic Paradoxes een werk maken dat zowel in Tetem als tijdens TEC ART 2022 en Manifestations 2022 wordt getoond. Jacco houdt zich in zijn kunstenaarspraktijk bezig met nieuwe technologieën en de ontwerpkeuzen die daarbij horen.

Erik Peters focust op het thema Dark Ethics, waarbinnen de (mis)match tussen mens en technologie en de ethische aspecten en (on)bedoelde consequenties van technologie in het leven van mensen wordt onderzocht. Het werk van Erik zal deel uitmaken van Manifestations 2021 en wordt ook getoond in Tetem.

Met Talent@Tetem zetten we een flinke stap voorwaarts op het gebied van talentontwikkeling en geven we jonge makers de kans zich te ontwikkelen binnen hun kunstenaarspraktijk. Ik kijk uit naar de nieuwe samenwerkingen!

~ Esther Verra, programmamedewerker Talentontwikkeling

Foto credit:  The_Designer.TMP, Erik Peters, 2019

Vorige blogs

Happy Eating

We buigen ons hoofd over de manier waarop we onze aarde leefbaar kunnen houden en de wereldbewoners van voldoende en duurzaam voedsel kunnen voorzien. Daarbij worden we dagelijks overspoeld met berichten over gezonde voeding, alternatieve producten voor onze vleesconsumptie en de manier waarop we omgaan met onze aarde. Ik vraag mij steeds vaker af of er in 2050 nog wel […]

Twenty Twenty

Twenty twenty, een nieuw decennium, het getal klinkt bijna magisch. De drive om nieuwe uitdagingen op te pakken, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en nieuwe ontdekkingen te doen wordt er als vanzelf door ingegeven. Dat komt goed uit, want er staan veel dingen te gebeuren het komende jaar! Allereerst is er de verbouwing van het buurpand dat Tetem afgelopen zomer […]
Mastodon