Teamdag Tetem over Futures Literacy

Publiceerdatum: 7 juni 2023

Eind april hadden we een teamdag. We reisden af naar het Drentse Sint Jansklooster om daar in een natuurlijke omgeving samen aan de slag te gaan met het thema Futures Literacy en meer te horen over de bijzondere projecten van de Peergroup. Ook maakten we een wandeling waarbij we diverse trekpontjes tegenkwamen op ons pad, hetgeen alleen al het nodige teamwork vereiste om aan de overkant te komen!

Wicked problems
We raakten geïnspireerd door het verhaal van Dirk Bruinsma, artistiek directeur van de Peergroup. De Peergroup zet theater in als vorm om zogenaamde ‘wicked problems’ te behandelen, in samenwerking met experts. Een wicked problem is een urgent probleem dat - door veranderende voorwaarden en tegengestelde belangen - moeilijk op te lossen is. Denk aan de klimaatcrisis, ongelijkheid of de wereldwijde voedselvoorziening. Zo staat in de voorstelling Slachtvisite de vleesindustrie centraal; samen met ambachtelijke slagers wordt het gesprek gevoerd over de toekomst van het vak. In Amfidroom wordt de Noordzee neergezet als personage met een eigen stem. In de nabije toekomst wordt 25% van het oppervlak van de Noordzee ingezet voor windmolens. Wat betekent dit voor de biodiversiteit en wat zijn eigenlijk de rechten van de Noordzee? Het verhaal van Dirk maakte indruk op ons team. Karen (docent): “De werkwijze van de Peergroup vind ik inspirerend. Het zijn geen moraalridders die hun toeschouwers kant-en-klare boodschappen geven. Bezoekers kunnen de thema’s ervaren en zélf tot een conclusie komen.” Wencke (communicatie): “Wicked problems worden met precisie ontrafeld. De projecten zijn confronterend en leggen daarmee je eigen angsten bloot”.

Futures Literacy Laboratory
Linda Hofman (toekomstonderzoeker en docent bij Fontys) en Olga Korosteleva (student bij de Design Academy) vertelden ons hoe we als mensen toekomstperspectieven ontwikkelen.
Ieder van ons heeft een eigen beeld over de toekomst. Dit toekomstbeeld bouwen we vooral op vanuit de informatie de we al kénnen en vanuit de wereldbeelden die voor ons normaal zijn. Met andere woorden: we vertalen het verleden naar de toekomst. Zonder oefening hebben we eigenlijk een kokervisie op de toekomst. Met veel plezier werkten we vervolgens aan het verbreden van onze toekomstbeelden. We probeerden ons een beeld te vormen over hoe we dénken dat de toekomst van 2080 eruit zal zien en over hoe we wénsen dat het dan zal zijn. Met buiten gevonden materialen bouwden we aan ‘a playfull world’, waarin de techniek voor ons en de aarde zorgt en we enkel nog hoeven te maken voor entertainment. Karen: “Door het filosoferen over een verwachte en een gewenste toekomst hadden we een goede basis om één scenario uit te beelden.” Wencke: “Mooi hoe de twee groepjes makers verschillende toekomstbeelden voor zich zagen en hoe deze beelden zich tot elkaar verhielden in het gecreëerde 'podium van maakplezier' en de 'speeljungle met toekomstvergezichten’”. Marlies (team educatie): “Ik ben geïnspireerd geraakt om te leven naar mijn idee van de toekomst, hoe onwaarschijnlijk die toekomst misschien ook is”.

Als team kijken we terug op een zeer geslaagde dag. Paula (team educatie): “Het ging over zaken als balans (in de maatschappij, op individueel vlak, op de werkvloer), over verbinding (tussen mens en techniek, tussen makers, tussen mensen met eenzelfde (maatschappelijk) doel), over ruimte (voor elkaar, je in een inspirerende ruimte begeven, ruimte geven en nemen) over samenwerken én over futures literacy. Ik vond het een heel inspirerende en waardevolle dag!”

~ Blog geschreven door Maika Eggink, met quotes van medewerkers van Tetem

Vorige blogs

Uitwisseling over grenzen

Tetem gelooft dat internationale culturele samenwerking en uitwisseling stimulerend kunnen werken voor de artistieke, professionele en persoonlijke ontwikkeling van makers. We zien dat internationale samenwerking de samenleving verrijkt maar ook onder spanning kan zetten. We vinden het daarom belangrijk dat internationale samenwerking en uitwisseling is gebaseerd op wederkerigheid en dat er wordt ingezet op het ontwikkelen van duurzame relaties. Tetem […]

Ontwikkeling nieuwe Treasure Hunt

Media artist Louisa Teichmann volgde onlangs een ontwikkeltraject bij Tetem. Louisa werkt met thema’s als gaming en onderzoekt het effect van nieuwe technologieën op de perceptie van realiteit van de speler. “By analyzing gameplay methods and implementing them into real-life settings, I am creating scenarios in which the viewer turns into the protagonist of an interactive fictional narrative.” Subjectiviteit van […]
Mastodon