Tetem aan de slag als ontwikkelinstelling

Publiceerdatum: 6 januari 2021

Het is 2021, dat betekent dat we officieel van start gaan als ontwikkelinstelling in de landelijke basis infrastructuur (BIS)! De toekenning vanuit de BIS is van grote betekenis voor zowel ons programma, de makers als het platform. Vanuit de eisen die de BIS stelt hebben we een nieuwe, krachtige programmering ontwikkeld. Ik vertel jullie daar graag iets meer over.

Vijf programma’s
De basis van het programma wordt gevormd door de tentoonstellingen, die zowel fysiek, online als via de robot te bezoeken zijn. Hiervoor nodigen we mid-career makers uit. De tentoonstellingen ontstaan vanuit onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. Ze hebben een agenderende functie en bieden ruimte voor activiteiten en interactie. Daarnaast zijn er de SprintExpo’s; korte, intensieve trajecten voor jonge kunstenaars die binnen enkele maanden een nieuw werk realiseren. Tetem zoekt aansluiting bij activiteitenprogramma’s van partners, zodat het ontwikkelde werk een breder publiek bereikt. Ten derde hebben we de Ontwikkelweken, waarbij Tetem kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid biedt om gedurende een week te experimenteren met nieuwe technieken en de eigen kunstenaarspraktijk te verbreden en verdiepen. Vaak zijn deelnemers van de Ontwikkelweken ook verbonden aan een tentoonstelling. Dan hebben we de Nieuwe Makers-trajecten, individuele trajecten waarin Tetem een specifieke kunstenaar begeleidt die een subsidie of opdracht heeft gekregen om een werk te maken of aan een project te werken. Het betreft professionele jonge makers die een vooraf gedefinieerde ontwikkeling willen doormaken in hun maakproces of kunstpraktijk. Tot slot zijn er de kortlopende Individuele trajecten, waarbij kunstenaars werken aan een eigen vraagstuk. Begeleiding is op maat. De bedoeling achter dit ‘cultureel noaberschap’ is om lokale en regionale makers mee te laten profiteren van de positie en kwaliteiten die Tetem heeft ontwikkeld binnen de regionale culturele infrastructuur.

Mooie opbrengsten
Tetem begeleidt makers in hun ontwikkeling door het voeren van inhoudelijke gesprekken, reflectie en feedbackmomenten. Daar waar gewenst koppelen we hen aan relevante externe experts uit ons netwerk. Verder bieden we makers alle mogelijkheden en ondersteuning om met beschikbare (nieuwe) technieken te werken/experimenteren in het Lab. Makers worden via de tentoonstellingen en diverse ontwikkeltrajecten in staat gesteld om nieuw werk te realiseren en te presenteren, hun eigen oeuvre en stijl door te ontwikkelen, de beroepspraktijk te verdiepen en het netwerk te verbreden.

Ons nieuwe programma gaat de herkenbaarheid van Tetem vergroten. We zien nu al een nieuwe dynamiek ontstaan. We krijgen verzoeken voor regionale en landelijke samenwerkingen. Overheden, kennisinstellingen en NGO’s vragen Tetem deel te nemen in grote maatschappelijke vraagstukken. Door deze samenwerkingen kunnen we nieuwe kennis de regio binnenhalen, maar ook onze eigen kennis landelijk delen. Een van de resultaten is dat we het Mobiele Lab in 2021 in acht Twentse gemeenten gaan inzetten en dit gaan verbinden aan onderzoek van onze nationale en internationale partners. Op deze manier kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de sociale innovatie binnen Twente!

Trots en vol vertrouwen
We laten 2020 achter ons, een veelbewogen maar voor Tetem ook een kansrijk jaar. Als organisatie zijn we heel goed in staat gebleken een antwoord te vinden op de vraagstukken van de coronacrisis. Met een flinke dosis creativiteit, lef en doorzettingsvermogen hebben we een volwaardige online programmering weten te realiseren. Hierdoor konden kinderen en volwassenen zich blijven ontwikkelen en onze tentoonstellingen bezoeken, ook in tijden van lockdown. Als organisatie hebben we een enorme flexibiliteit laten zien, een groot gevoel van optimisme om sámen die transitie te maken. Daar ben ik ongelooflijk trots op! We nemen alle nieuwe kennis, kunde en verworvenheden mee naar het nieuwe jaar, dat ik met veel vertrouwen inga. Ik wens jullie allen een heel gelukkig en gezond 2021!

~ Wilja Jurg, Directeur Tetem

Foto: Ali Eslami Installation Eclipse - work in progress for Tetem

Vorige blogs

Thinking doesn’t need to be high bandwidth

Monsanto House of the Future (1957), made completely out of polymers, was showcased at Disneyland as a pinnacle of technological progress and versatility of modern plastics. 50 years after, plastic turned from a blessing to a curse leading to devastating ecological effects for our planet. It is important to think about consequences when inspiring people. Future visions can have a […]

Blij als een badeendje: hoe het Generator Fonds bijdraagt aan spannende verbindingen in Twente

Afgelopen week zweefde ik in de gedaante van badeendje door een flipperkast, aan het Einde Van De Wereld Zoals We Die Kennen. Ja, als avatar kom je nog eens ergens in coronatijd! Voor deze psychedelische online game-slash-expositie-ervaring werd ik vanuit mijn Rotterdamse lockdownkantoor gekatapulteerd naar het oosten van Nederland, waar The Overkill Festival zijn digitale omgeving uittestte. Geen statische online […]