Tetem in de BIS!!

Publiceerdatum: 12 juni 2020

Het is gelukt. Als de minister het advies van de Raad voor Cultuur volgt zit Tetem vanaf 2021 voor vier jaar in de BIS! Daarmee worden we onderdeel van de culturele basisinfrastructuur van Nederland. In ruim tien jaar tijd - Tetem bestaat sinds 2009 - zijn we van presentatie-instelling met vooral een lokale uitstraling, uitgegroeid tot e-cultuurinstelling van landelijk belang! Daar hebben we met z’n allen keihard voor gewerkt en dat maakt me ongelooflijk trots! De beslissing van de Raad voor Cultuur voelt dan ook als blijk van vertrouwen en erkenning. Daarnaast is de geldelijke ondersteuning natuurlijk van grote waarde, met € 300.000 per jaar voor de komende vier jaar krijgen we de mogelijkheid om meerjarige trajecten op te starten met makers en onze positie binnen het veld van de digitale cultuur en de maakcultuur verder te verstevigen.

De afgelopen jaren is Tetem getransformeerd van presentatie-instelling naar ontwikkelinstelling. Reden hiervoor was dat bij kunstenaars en makers de behoefte bleek te bestaan aan ondersteuning bij de ontwikkeling van hun werk. Op het gebied van inhoudelijke feedback en reflectie konden wij hen hierin tegemoet komen, maar bij vragen die betrekking hadden op de technische uitvoering werd het lastiger. Daarom hebben we nieuwe faciliteiten gecreëerd en kennis binnen gehaald. In 2018 heeft Tetem ervoor gekozen niet alleen te willen presenteren, maar ook actief een bijdrage te willen leveren aan het ontwikkelen van de genres digitale cultuur en maakcultuur. Dat is de basis geweest voor de stap van presentatie-instelling naar ontwikkelinstelling. Het traject was soms ongemakkelijk omdat we voor langere periode in transitie zaten en het op dat moment nog niet voor iedereen duidelijk was wát je nou precies bent en wáárom je de dingen doet zoals je ze doet. Maar nu is het voor iedereen helder!

De Raad voor Cultuur in haar beoordeling: “Er zit vernieuwende kracht in de wijze waarop Tetem het maatschappelijk begrip voor de digitale cultuur vergroot. Met haar laagdrempelige en op netwerken gerichte aanpak, verbindt zij zich met vele domeinen: van onderwijs tot jongerenwerk en van gezondheidszorg tot stedelijke vernieuwing. Zo versterkt zij het culturele klimaat en de maakcultuur in Overijssel.”

Emancipatie van het genre
Met de BIS gelden zullen we nog sterker gaan inzetten op de ontwikkeling van digitale cultuur en maakcultuur. Met de ontwikkeling van ons eigen FabLab hebben we hier al op geanticipeerd en de fysieke mogelijkheden gecreëerd. Maar onze nieuwe positie in de BIS maakt dat we dit nu ook inhoudelijk kunnen uitbouwen; kunnen verbinden met de ontwikkeling van makers én ontwikkelingen in de samenleving. Te denken valt bijv. aan onze ondersteuning van Abner Preis, die de wens had om een virtual reality tentoonstelling te maken. Of Simone Niquille, die datacapturing in relatie tot 3D print technieken wilde onderzoeken. Beide makers hebben dankzij Tetem een enorme sprong in hun ontwikkeling kunnen maken.

Niet alleen de ontwikkeling van de makers, maar ook de ontwikkeling van het genre is  belangrijk. Elk jaar komen er nieuwe technologieën bij en is er een groot aantal kunstenaars dat tijdens de academietijd niet heeft kunnen experimenteren met deze technologieën. Deze makers willen we vanuit Tetem de kans bieden om zich door te ontwikkelen. Er komen meer projecten met talenten uit de regio, niet alleen in ons eigen huis, maar ook landelijk. Dat is belangrijk voor het culturele ecosysteem, maar ook voor de ontwikkeling en emancipatie van het genre!

~ Wilja Jurg, directeur Tetem

Foto: Simone Niquille, 'Sisyphus', ontwikkeld in opdracht van Tetem

Vorige blogs

Man and Machine – Learning in the digital society

In oktober 2019 ben ik samen met tien studenten van de Universiteit Twente gaan werken aan een onderzoeksproject: Man and Machine: Learning in the Digital Society. Vijf studenten doen de bachelor opleiding …

Nieuw in Tetem: het MaakMeeLab en het FabLab

Sinds half juli is het nieuwe MaakMeeLab van Tetem geopend. Het lab is een open werkplaats en ontmoetingsplek ineen. Het lab is uitgerust met de nieuwste technieken en technologieën zoals 3D (voedsel)printers, …