Verschillende waarheden kennen altijd een overeenkomst

Publiceerdatum: 27 juni 2019

Op zaterdag 6 juli organiseert Tetem voor de tweede keer de Walk-in-Brunch, dit jaar als onderdeel van het Bewonersfestival Noord. Wilja Jurg, directeur van Tetem: “Samen met verschillende groepen organiseren we in Tetem de Walk-in Brunch, een cultureel evenement. Het wordt een kleurrijk en divers programma met eten, muziek, theater en spel. Ook zijn er diverse workshops.

We organiseren de Walk-in Brunch samen met partners uit de wijk omdat we het belangrijk vinden ook een relatie te hebben met omwonenden. Niet alleen als bezoeker, maar ook bij de ontwikkeling van ons programma, voor feedback en als eventuele partner. Dit contact helpt ons om programma’s te maken die beter aansluiten bij de behoeften van omwonenden. We willen graag de interesses van omwonenden beter leren kennen en daar - indien mogelijk en relevant - op in kunnen spelen. Omgekeerd helpt dit omwonenden de weg te vinden naar Tetem en te zien wat we te bieden hebben vanuit ons eigen programma maar ook voor welke vragen ze bij ons terecht kunnen”.

Elkaar leren kennen
Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede: “De 160 verschillende nationaliteiten in Enschede bieden een wereld aan kansen om te profiteren van elkaars kennis, cultuur en inzicht. Samen kunnen we van Enschede een nóg betere stad maken. Maar dat lukt alleen als we elkaar (leren) kennen, met elkaar in gesprek gaan. De Walk-in Brunch biedt daarvoor alle ruimte. Ik zou zeggen: kom langs en schuif aan.”

Samenwerking tussen organisaties en wijkbewoners vormt een krachtig middel om aan bepaalde thema’s en opgaven in de wijk te werken: “Samen wordt iets groters neergezet met meer impact en bereik dan dat elk van de partijen afzonderlijk zou kunnen realiseren. Samen weet je meer en ben je aanvullend aan elkaar. Wat daarvoor nodig is? Verder willen kijken dan het eigen (organisatie)belang. Daarnaast vertrouwen, in jezelf en de ander(en). En de wil om te delen. Dat is de basis om mooie dingen te bereiken. En zeg nou zelf: ook het delen van succes is sámen leuker”, aldus Chantal Euverman, wijkregisseur in stadsdeel Noord.

“Verschillende waarheden kennen altijd een overeenkomst”, vat Elvis Huwaë, voorzitter van het KennisPlatform Integratie en Burgerschap, de situatie krachtig samen. “Maar om die overeenkomsten te zien en de verbinding te creëren moet er eerst bewustwording komen. Dat gebeurt o.a. met evenementen als de Walk-in Brunch en het Bewonersfestival”, besluit Cindy Reuver, coach van Power Noord.

Vorige blogs

Play in Information Society

As society evolves from an industrial to information one, play is being transformed. This change is  accelerated by digital technologies such as augmented reality (AR). AR overlays digital information, images and video …

Tetem in de BIS!!

Het is gelukt. Als de minister het advies van de Raad voor Cultuur volgt zit Tetem vanaf 2021 voor vier jaar in de BIS! Daarmee worden we onderdeel van de culturele basisinfrastructuur …