Walk-in Worlds

Publiceerdatum:

Vanaf 2019 komt Tetem met een nieuwe programmalijn: Walk-in Worlds. Deze programmalijn wordt de opvolger van Living together with strangers. De nieuwe programmalijn vormt een doorontwikkeling en verdere verdieping met betrekking tot het thema ‘samenleven met en tussen vreemden’. Daar waar in Living together with Strangers het accent lag op de tegenstrijdige emoties die de vreemde oproept - angst versus aantrekkingskracht - legt Walk-in Worlds de nadruk op de kansen en mogelijkheden die de versmelting van verschillende werelden biedt. Wat gebeurt er als je het contact met die ander wél aangaat? Maakt dit je leven kleurrijker en completer? Wat levert het ons op, zowel individueel als voor de samenleving als geheel?

Betekenis voor Enschede
Enschede behoort tot de G9, d.w.z. onze stad is één van de negen culturele hotspots in Nederland. Met Walk-in Worlds kan Enschede haar positie als culturele hotspot van het Oosten verder verstevigen en uitbreiden. Wat betekent culturele diversiteit voor de artistieke kwaliteit van de beeldende kunst én voor de kunstenaar? Wat draagt dit bij aan het inhoudelijk programma van Tetem als presentatie instelling? Wat gebeurt er als verschillende culturen elkaar ontmoeten, samenkomen en zelfs versmelten? Welke mogelijkheden biedt dit voor de integratie, zowel tussen bevolkingsgroepen, als binnen de culturele sector? In een tijd waarin populisme en onverdraagzaamheid hoogtij spelen wil Tetem inzetten op ontmoeting en dialoog tussen verschillende culturen in de breedste zin des woords.

Omarming vanuit gelijkwaardigheid
Walk-in Worlds richt zich op de meerwaarde en opbrengsten van culturele diversiteit; een kleurrijke visie, die uitgaat van kansen, mogelijkheden en ontmoeting. Maar die tegelijkertijd de confrontatie niet uit de weg gaat, zo lang dit maar gebeurt vanuit een gevoel van wederzijds respect. Kracht is intimiteit, daardoor word je geraakt door het verhaal van de ander. Zie je dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn en ontstaat verbinding. Met Walk-in Worlds maken we de transitie van het beschouwen van de vreemde naar een omarming. Uitganspunt hierbij is om dit te doen vanuit gelijkwaardigheid, om zo te komen tot een openlijke uitwisseling van ideeën, gebruiken, tradities en culturen.

De komende maanden zullen in het teken staan van het zoeken van kunstenaars, curatoren en tentoonstellingsmakers die vorm en inhoud gaan geven aan Walk-in Worlds. Ook zullen we de input van publiek en partners - uit het culturele, sociaal maatschappelijke en economische domein - meenemen in dit proces. We zien hierin een grote meerwaarde en betrekken hen daarom al vanaf het begin bij de ontwikkeling van onze programma’s. Het wordt spannend. Ik verheug me erop!

~ geschreven door Wilja Jurg (directeur Tetem)

Tetem heeft een nieuwe programmalijn: Walk-in Worlds. Vanaf 2019 zullen tentoonstellingen en events ook binnen deze programmalijn geprogrammeerd gaan worden. Het thema van de Fotomanifestatie Enschede 2017 heeft eveneens het thema ‘walk-in worlds’ gekregen. Tetem was betrokken bij de totstandkoming en uitwerking hiervan.

Laatste in de media

NOS Journaal: Met robot Double op afstand expositie bezoeken

In de nieuwsuitzending van donderdag 27 maart, berichtte het NOS Journaal over de  robot 'Double'  waarmee bezoekers de tentoonstelling 'The Swarm'  in Tetem op afstand kunnen bezoeken.  De Double telepresence robot geeft …