Walk-in Worlds

Publiceerdatum: 19 september 2017

Vanaf 2019 komt Tetem met een nieuwe programmalijn: Walk-in Worlds. Deze programmalijn wordt de opvolger van Living together with strangers. De nieuwe programmalijn vormt een doorontwikkeling en verdere verdieping met betrekking tot het thema ‘samenleven met en tussen vreemden’. Daar waar in Living together with Strangers het accent lag op de tegenstrijdige emoties die de vreemde oproept - angst versus aantrekkingskracht - legt Walk-in Worlds de nadruk op de kansen en mogelijkheden die de versmelting van verschillende werelden biedt. Wat gebeurt er als je het contact met die ander wél aangaat? Maakt dit je leven kleurrijker en completer? Wat levert het ons op, zowel individueel als voor de samenleving als geheel?

Betekenis voor Enschede
Enschede behoort tot de G9, d.w.z. onze stad is één van de negen culturele hotspots in Nederland. Met Walk-in Worlds kan Enschede haar positie als culturele hotspot van het Oosten verder verstevigen en uitbreiden. Wat betekent culturele diversiteit voor de artistieke kwaliteit van de beeldende kunst én voor de kunstenaar? Wat draagt dit bij aan het inhoudelijk programma van Tetem als presentatie instelling? Wat gebeurt er als verschillende culturen elkaar ontmoeten, samenkomen en zelfs versmelten? Welke mogelijkheden biedt dit voor de integratie, zowel tussen bevolkingsgroepen, als binnen de culturele sector? In een tijd waarin populisme en onverdraagzaamheid hoogtij spelen wil Tetem inzetten op ontmoeting en dialoog tussen verschillende culturen in de breedste zin des woords.

Omarming vanuit gelijkwaardigheid
Walk-in Worlds richt zich op de meerwaarde en opbrengsten van culturele diversiteit; een kleurrijke visie, die uitgaat van kansen, mogelijkheden en ontmoeting. Maar die tegelijkertijd de confrontatie niet uit de weg gaat, zo lang dit maar gebeurt vanuit een gevoel van wederzijds respect. Kracht is intimiteit, daardoor word je geraakt door het verhaal van de ander. Zie je dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn en ontstaat verbinding. Met Walk-in Worlds maken we de transitie van het beschouwen van de vreemde naar een omarming. Uitganspunt hierbij is om dit te doen vanuit gelijkwaardigheid, om zo te komen tot een openlijke uitwisseling van ideeën, gebruiken, tradities en culturen.

De komende maanden zullen in het teken staan van het zoeken van kunstenaars, curatoren en tentoonstellingsmakers die vorm en inhoud gaan geven aan Walk-in Worlds. Ook zullen we de input van publiek en partners - uit het culturele, sociaal maatschappelijke en economische domein - meenemen in dit proces. We zien hierin een grote meerwaarde en betrekken hen daarom al vanaf het begin bij de ontwikkeling van onze programma’s. Het wordt spannend. Ik verheug me erop!

~ geschreven door Wilja Jurg (directeur Tetem)

Tetem heeft een nieuwe programmalijn: Walk-in Worlds. Vanaf 2019 zullen tentoonstellingen en events ook binnen deze programmalijn geprogrammeerd gaan worden. Het thema van de Fotomanifestatie Enschede 2017 heeft eveneens het thema ‘walk-in worlds’ gekregen. Tetem was betrokken bij de totstandkoming en uitwerking hiervan.

Vorige blogs

Mijn reis als beeldend kunstenaar

Ik werk vanuit fascinatie voor de dingen om mij heen. Van jongs af aan ben ik geboeid door handelingen of gebeurtenissen waarbij het verhaal buiten beeld ligt. Mysterieuze verschijnselen trekken mijn aandacht. Een beeld dat niet meteen alles wat het in zich heeft vrijgeeft. Tijdloosheid, tijdsperceptie, structuur, cultuur en de ongerepte natuur zijn een bron van inspiratie voor mijn werk. […]

The Silent Majority / Are you talking to me?

Door Tetem ben ik, samen met vijf andere kunstenaars, uitgenodigd om onderzoek te doen en een projectvoorstel te ontwikkelen voor Silent Majority, een project-tentoonstelling waarin kunstenaars de mogelijkheden onderzoeken om deze gematigde middengroep een stem en gezicht te geven. Are you talking to me? De eerste vraag die bij mij opkwam was: ‘Maak ik deel uit van die Silent Majority’? […]
Mastodon