We zijn geen museum, we moeten vooruit

Publiceerdatum: 20 december 2017

Voor haar nieuwe programmalijn Walk-in Worlds interviewt Tetem Myriam Sahraoui. Myriam is freelance programmamaker en een van de oprichters van Zina, een cultureel maatschappelijk platform.

Zina maakt al een aantal jaren de WijkSafari. Myriam: “We laten de wereld zien zoals die is, maar dan in een theatrale vorm, centraal staat de ontmoeting met de ander. Acteurs worden een aantal weken ‘geadopteerd’ door bewoners van een wijk. De ontmoeting van die verschillende mensen en levensscenario’s vormen de basis voor de scenes van de WijkSafari, die zich afspeelt bij de mensen thuis. De tocht duurt vier uur en is voor het publiek een aaneenschakeling van ervaringen.”

Kantelen in het denken
De WijkSafari speelt zich af in wijken waar een bepaalde sociaal economische problematiek heerst. Wijken die eerder het decor vormden waren o.a. Slotermeer, Nieuw West en de Bijlmer in Amsterdam en de Utrechtse wijken Zuilen en Overvecht. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de WijkSafari 2018 in volle gang. Deze zal zich afspelen in en rondom een AZC in de Utrechtse wijk Overvecht. “Wie zijn deze mensen die, met achterlating van alles wat ze lief is, zijn neergestreken in de wijken van onze steden. Waar komen ze vandaan, wat brengen ze met zich mee en wie zijn de mensen die zich dagelijks tot hen verhouden omdat zij elkaars buren zijn?”

Kunst en theater hebben een grote meerwaarde als het gaat om het aangaan van contact. “Tijdens de WijkSafari creëren we een omgeving waarin je in een andere gemoedstoestand komt, je geraakt wordt en een kantelen in je denken mogelijk wordt”, aldus Myriam. “Het doel is om mensen het gevoel te geven dat het aangaan van contact met iemand die totaal anders is dan jij, uiteindelijk niet zo ingewikkeld is. Hoe blijf je in verbinding en reik je naar een ander mens, zonder daarbij de confrontatie uit de weg te gaan? Ik vind het belangrijk om dat in ‘zachtmoedigheid’ te doen en vanuit een gevoel van gelijkwaardigheid. Elk mens is een kunstenaar met zijn eigen verhaal, dat er moet mogen zijn.”

Gesprek met onbekenden
De kracht van de WijkSafari wordt nog versterkt door het feit dat ook het publiek deelnemer is en ‘kleur moet bekennen’. “Het is heel intiem en krijgt daardoor iets magisch. Je wordt meegenomen naar verschillende plekken. Het publiek wordt uitgedaagd tot dezelfde openheid en kwetsbaarheid via een Doorlopend Gesprek met onbekenden.”

Myriam heeft een rotsvast geloof in de kracht van de multiculturele samenleving, maar is niet blind voor de moeilijke kanten. “Je kunt met verschillende visies en gebruiken echt tot nieuwe creaties komen, het maakt rijker. Maar een clash of cultures kan ook interessant zijn. Zolang je er maar over kunt blijven spreken, of er beelden aan kunt geven. Het grote probleem op dit moment is het internationaal terrorisme. Dat probleem ligt voor het grootste deel buiten ons, maar is een enorme splijtzwam. Ook hier is het heel belangrijk om het gesprek te blijven voeren, hoe pijnlijk het ook is.

Waar het in feite op neerkomt is dat we een nieuwe wereld aan het creëren zijn. Dat is voor veel mensen ingewikkeld. Die willen geen verandering, die willen het liefst dat alles blijft zoals het is. Maar we zijn geen museum, er is geen weg terug, we moeten vooruit!”

Vorige blogs

Without You There’s No Me

Als je niet de mensen had ontmoet die je tot nu toe hebt ontmoet, niet de plekken had gezien die je tot nu toe zag, was je dan dezelfde mens? Waar je vandaan komt en hoe je bent opgevoed vormt je tot wie je vandaag de dag bent. Al lijkt alles nog zo individueel, voor een belangrijk deel ben je […]

How to start a revolution? Hoe grijp je in? Revolte bij ArtEZ

Wat doe je als er van alles om je heen gebeurt waar je het niet mee eens bent en je in zou willen grijpen? De samenleving is complex en de problemen komen dichtbij. Denk aan de vluchtelingenopvang die veel protest oproept uit angst voor vreemden, maar ook de milieuproblematiek waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, problemen in de zorg, verrechtsing […]