Werken bij Tetem

Tetem is een plek waar mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten werken. We zijn in basis een Nederlandstalige organisatie maar werken met Luistertaal. Luistertaal is een manier van meertalige communicatie waarbij eenieder de eigen taal gebruikt en receptieve vaardigheden inzet om de taal van de ander te verstaan. We willen eerlijk omgaan met mensen. Dit betekent dat we marktconforme lonen en honoraria betalen. Er is aandacht voor veiligheid van de werkomgeving. We werken met functieprofielen zodat medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht. Inspraak en informatievoorziening zijn goed geregeld. Op het gebied van informatievoorziening willen we een gelijk speelveld voor medewerkers in loondienst, ZZP-ers en vrijwilligers. We communiceren open over doelstellingen, organisatiewaarden, organisatiestrategie, prestaties, verloning, financiën en lichten gevoelige beslissingen toe. Omdat medewerkers eigen expertise inbrengen en het voor medewerkers en organisatie belangrijk is dat deze kennis en ervaring optimaal wordt benut, worden besluiten zoveel mogelijk op teamniveau genomen. Vanwege wettelijke normen is inspraak voor medewerkers in loondienst anders geregeld dan inspraak van ZZP-ers en vrijwilligers. Voor medewerkers in loondienst is inspraak rechtstreeks geregeld via personeelsvergaderingen, voor ZZP-ers en vrijwilligers via het organisatieoverleg.

Vacatures

Vacature ZZP-docent Digitale cultuur en MaakCultuur
Tetem wil jonge mensen helpen de wereld beter te begrijpen én deze te beïnvloeden. Dat doen we door aan relevante maatschappelijke vraagstukken te werken en jonge mensen te stimuleren verbeeldingskracht en vindingrijkheid te gebruiken om zo zélf hun eigen toekomst vorm te geven. We zijn altijd op zoek naar nieuwe docenten die beschikken over voldoende creativiteit, plezier, passie en technische kennis, én die graag het verschil willen maken!
Periode: doorlopend
Download hier de vacature.

Vrijwilligers

Tetem is altijd op zoek naar gemotiveerde en getalenteerde vrijwilligers! Afhankelijk van de wensen, mogelijkheden en soms beperkingen van vrijwilligers zoeken we een passende plek. Dat kan zijn als ondersteuner van workshops of in het Lab, als lid van de opbouw- of openstellingscrew of bv. in de marketing. Vrijwilligers worden gestimuleerd nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Zou jij graag als vrijwilliger bij Tetem willen werken? Neem dan contact op met José Studt via jose@tetem.nl. Vermeld in het onderwerp van de mail: Vrijwilligerswerk.

(Maatschappelijke) Stage

Tetem is een door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend leerbedrijf en een plek waar je op een betekenisvolle manier invulling kunt geven aan je maatschappelijke stage. Als Tetem-stagiair werk je samen met professionals en krijg je de kans om zelfstandig te opereren. Je doet op veel verschillende terreinen kennis en ervaring op. De eerste week staan er een aantal trainingen ingepland. Tijdens deze trainingen leer je meer over de werkwijze binnen Tetem. Daarna is er wekelijks een individueel voortgangsgesprek waarin ‘knelpunten’ en successen aan de orde komen en je aan je leerwensen werkt.

Heb je interesse in een stage bij Tetem? Neem dan contact op met José Studt via jose@tetem.nl Vermeld in het onderwerp van de mail: Stage + jouw opleiding.

Mastodon