Xenobodies in mutation

Publiceerdatum: 6 maart 2019

Dr. Agnieszka Anna Wolodzko is docent aan de Universiteit van Leiden en docent/onderzoeker aan AKI ArtEZ. Agnieszka is curator van de tentoonstelling Xenobodies in Mutation die van augustus t/m november te zien is in Tetem.

Xenobodies in mutation
Het woord xeno betekent alien, ofwel vreemdeling. Het verwijst naar het doorbreken van grenzen. Lichamen zijn niet statisch, maar in constante verandering onder invloed van de omgeving. We hebben een symbiotische relatie met onze omgeving. Om te overleven moeten we als collectief gaan denken; wat zijn de implicaties van ons handelen? Traditionele opvattingen over de scheiding tussen man en vrouw, lichaam en geest, goed en slecht komen ter discussie te staan. Doordat sprake is van constante mutatie komt langzaam het besef dat de realiteit veel complexer is dan een statische indeling. Belangrijk is de ethische vraag: hoe te handelen wanneer lichamen niet statisch zijn en in constante uitwisseling met elkaar?

De drie bio-kunstenaars die deelnemen aan de tentoonstelling kijken ieder op hun eigen manier naar deze transformatie. Zo onderzoekt Mary Maggic hoe de omgeving onze hormoonspiegel beïnvloedt, waarbij plastic één van de belangrijkste hormonale verstoorders is. Špela Petrič houdt zich bezig met bepaalde definities over gezondheid en de manier waarop meetinstrumenten het menselijk lichaam definiëren en herdefiniëren. Sonja Bäumel onthult door het werken met microbiome (bacteriën, virussen en kleine beestjes die in onze lichamen leven) het meervoudige, veranderende en niet -menselijke beeld van ons eigen ik.

Bio-events
Drie events die aansluiten op de tentoonstelling staan dit voorjaar geprogrammeerd als pre-event van het Maker Festival Twente. Centrale vraag is: Why do we play with life? Ook wordt de alwetendheid van de wetenschap betreffende de definitie van ‘What is life’ ter discussie gesteld. Als eerste was er de avond van Aniela Hoitink over Biodesign; design waarbij gewerkt wordt met levende materialen. Functionaliteit en beperken van de voetafdruk staan voorop. Tijdens het volgende event vertelt Roland van Dierendonck over Biohacking; hoe bouwen we ons eigen lab waar we bijv. onze eigen medicijnen kunnen maken? Hoe brengen we de macht van de wetenschap en industrie terug bij de burger, hoe zorgen we voor empowerment? Het derde event, met Lotte Pet, gaat over Bioart; het gebruik van levend materiaal zoals planten en DNA, als artistiek middel. Het bekendste voorbeeld is The Tissue Culture and Art Project. De focus ligt vooral op ethische vragen; wat betekent het om nieuw leven te creëren in het laboratorium, welke consequenties zijn verbonden aan the manipulation of life?

Duurzaamheid
Niet alle technologische oplossingen en duurzame ontdekkingen zijn een verbetering. Zo lost het recyclen van plastic de overproductie niet op. De ontdekking dat sommige dieren plastic kunnen verteren, kan nog veel gevaarlijker vormen van microplastics opleveren. In plaats van snel technologieën toepassen om door onszelf gecreëerde problemen op te lossen, moeten we onszelf afvragen: wat zijn de consequenties van bepaalde oplossingen en creëren we daar geen nieuwe problemen mee? In wat voor een wereld willen we leven? Duurzaamheid gaat niet om het behouden van wat er is, maar om het uitdagen van de status quo. Niet alleen de manier van denken moet veranderen, maar vooral ook de manier van doen. Verantwoordelijkheid nemen betekent klaar zijn voor verandering die je nog niet exact kan voorspellen.

Ruimte voor verandering
We leven in een tijdperk van onzekerheid. Niet alles is duidelijk of te repareren. Van sommige oplossingen weten we de lange termijn implicaties niet. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, voor nieuwe vragen, voor verschillende scenario’s en oplossingen voor problemen. Er is nooit maar één antwoord, de realiteit is daarvoor té complex. In Biodesign, Biohacking en Bioart worden die verschillende scenario’s onderzocht, er wordt geëxperimenteerd om zo te kunnen ontdekken wat wérkt en wat niet werkt.

~ Blog geschreven door Maika Eggink, na interview met Agnieszka Anna Wolodzko.

Op 27 maart 2019 vindt tevens het Symposium: Biomatters of a precarious future plaats - georganiseerd i.s.m. Agnieszka - als aftrap van AKI BIO MATTERs: Biodesign of Plastocene. Daarbij kijken we o.a. naar de gevolgen van het Antropoceen: het tijdperk van geologische veranderingen veroorzaakt door de mens.

 

Vorige blogs

Technologie is het nageslacht van de mens

Uit Hollywood komen met regelmaat dystopische films waarin machines de baas zijn geworden. Tegelijkertijd zijn er ook veel utopische geluiden over technologie, bijv. dat technologie de milieuproblematiek gaat oplossen. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Er is altijd de angst voor het nieuwe, denk maar aan de introductie van de stoomtrein. Iedereen dacht dat koeien zwarte […]

Talentontwikkeling op maat

Esther Verra werkt sinds een aantal maanden bij Tetem als Programmamedewerker Talentontwikkeling. Voorheen werkte Esther bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. We zijn benieuwd hoe de nieuwe werkplek en functie haar bevallen. “Bij Tetem ben ik o.a. verantwoordelijk voor de begeleiding van de deelnemers aan het Talent & Development Program. Dat is een tweejarig professionaliseringtraject voor jonge kunstenaars. Momenteel hebben […]
Mastodon